Giáo Xứ Thiết Nham

Tên giáo xứ Thiết Nham
Giáo hạt Phước Lý
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 11500
Giáo dân 943
Quan thầy Đức Mẹ Mân Côi
Địa chỉ giáo xứ Ấp Ðoàn Kết, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, Cha Giuse Nguyễn Khắc Hiếu dẫn một số giáo dân thuộc Giáo xứ Thiết Nham, Giáo phận Bắc Ninh đến vùng đất Ông Kèo (ngày nay là giáo xứ Vĩnh Phước) định cư, lập nghiệp và lập nên họ đạo Thiết Nham và Như Thiết. Một năm sau, Cha Giuse đưa giáo dân thuộc họ đạo Thiết Nham và Như Thiết lên khu Vĩnh Thạnh (nay là ấp Đoàn Kết) thành lập Giáo xứ và lấy tên là Thiết Nham. Năm 1956, Cha Giuse cùng với cộng đoàn Thiết Nham xây dựng nhà thờ bằng gạch và gỗ với diện tích 12m x 30m làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Bốn năm sau, Cha Đaminh Nguyễn Hưng Phong đến phụ trách Giáo xứ. Với sự nhiệt thành trong sứ vụ mục tử của mình, Cha Đaminh và cộng đoàn Thiết Nham xây dựng nhà xứ và tháp chuông. Năm 1973, Cha Giuse Nguyễn Công Hoán kế nhiệm Cha Đaminh phụ trách Giáo xứ. Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Giuse dần đưa các sinh hoạt của Giáo xứ đi vào ổn định. Hai năm sau, Cha Gioan Baotixita Thân Văn Vinh thay thế Cha Đaminh coi sóc Giáo xứ. Cộng đoàn Thiết Nham lần lượt xây dựng và khánh thành nhà thờ mới (1997), nhà xứ, nhà sinh hoạt mục vụ và nhà văn hóa (1998). Qua các thời quý Cha quản xứ, các sinh hoạt của Giáo xứ Thiết Nham dần đi vào nề nếp và các cơ sở vật chất phụ cận cũng được nâng cấp, chỉnh trang. Năm 2006, Cha Đaminh Nguyễn Đình Khanh được bổ nhiệm làm chánh xứ Thiết Nham. Vì nhu cầu mục vụ khẩn thiết, Cha Đaminh cùng với cộng đoàn Thiết Nham xây nhà giáo lý và tu sửa lại khuôn viên thánh đường. Dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh, Giáo xứ Thiết Nham đang ngày càng lớn mạnh trong đức tin và tình mến.

Tháng 08/2017 Cha Phê rô Trần Thanh Việt được bổ nhiệm làm Cha Chánh xứ để coi sóc và hướng dẫn Giáo xứ.

Địa dư  Đông giáp xã Phước An; Tây giáp xứ Nghĩa Mỹ; Nam giáp rừng Sác; Bắc giáp xã Long Tân

Diện tích 36 km2

Ngày chầu lượt Chúa Nhật đầu tháng 10

Linh mục đương nhiệm Phêrô Trần Thanh Việt (08/2017 - )

Thống kê

Năm

1955

1974

1989

1999

2009

2013

 2020

2024

Giáo dân

1.200

752

750

1.384

1.966

1.865

2290

943

Gia đình

-

128

120

387

461

499

603

315

Tu sĩ

              3

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Nguyễn Khắc Hiếu Đặc trách 1954 - 1960
2 Đaminh Nguyễn Hưng Phong Quản nhiệm 1960 - 1973
3 Giuse Nguyễn Công Hoán Quản nhiệm 1973 - 1975
4 Gioan Bt. Thân Văn Vinh Quản nhiệm 1975 - 2000
5 Gioan Bt. Nguyễn Đình Luận Quản nhiệm 2000 - 2002
6 Phêrô Nguyễn Văn Thảnh Quản nhiệm 2002 - 2004
7 Phaolô Nguyễn Văn Nhân Quản nhiệm 2004 - 2005
8 Philipphê Trần Công Thuận Quản nhiệm 2005 - 2006
9 Đaminh Nguyễn Đình Khanh Chánh xứ 01/2006 - 03/08/2017
10 Giuse Nguyễn Đức Huy Phó xứ 2014 - 03/08/2017
11 Phêrô Trần Thanh Việt Chánh xứ 08/2017 -
12 Matthêu Nguyễn Đại Tài Phó xứ 2018 - 2019
13 Antôn Lê Tiến Lĩnh Phó xứ 2019 - 08/09/2020
14 Giuse Đinh Huy Lương Hân Phó xứ 08/09/2020 -
15 Laurensô Trần Nguyễn Hồng Ân Phó xứ 22/10/2022 - 10/2023

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ