Giáo Xứ Thiện An

Tên giáo xứ Thiện An
Giáo hạt Phú Thịnh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 3583
Quan thầy Các Thánh Tử đạo Việt Nam
Địa chỉ giáo xứ KP. 2, Ttr. Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

17:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1975, khoảng 20 - 30 gia đình công giáo đến vùng Trị An để khai hoang lập nghiệp. Thời gian này, giáo dân nơi đây phải đến các Giáo xứ lân cận để tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Sau đó, cộng đoàn này được Cha Đaminh Nguyễn Đính chăm sóc. Mười năm sau, số giáo dân tăng lên con số 500 và hình thành Giáo điểm truyền giáo trực thuộc Giáo họ Thạch An do Cha Giuse Đệ Nguyễn Văn Thanh chánh xứ Bùi Chu quản nhiệm. Măm 1990, Giáo điểm này được nâng lên thành GHBL với tên gọi Trị An. Cùng năm, cộng đoàn GHBL Trị An dựng một nhà nguyện nhỏ, đơn sơ để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Ngày 16.09.1993, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đã nâng Giáo họ lên thành Giáo xứ và đặt tên là Giáo xứ Thiện An, đồng thời cử Cha Phêrô Cao Thọ Lành làm chánh xứ tiên khởi. Trong thời gian phụ trách giáo xứ, Cha Phêrô cùng với giáo dân lần lượt xây dựng và khánh thành nhà thờ, nhà xứ (2001). Cuối năm 2001, Cha Vincentê Phạm Ngọc Anh Tuấn kế nhiệm Cha Phêrô phụ trách Giáo xứ Thiện An. Bên cạnh việc củng cố đời sống đức tin của cộng đoàn, Cha Vincentê đã cùng với giáo dân xây nhà giáo lý, tượng đài Đức Mẹ và Thánh Giuse. Năm 2009, Cha Phaolô Bùi Quang Trung thay thế Cha Vincentê coi sóc Giáo xứ. Tháng 08/2019 Cha Giuse Đinh Thế Truyền được bổ nhiệm về làm Chánh xứ Giáo xứ. Hiện nay, Giáo xứ Thiện An đã đi vào ổn định và đang lớn lên trong đời sống đức tin và nhiệt thành loan báo Tin Mừng.

Địa dư  Đông giáp xứ Lợi Hà; Tây giáp xứ Đại An; Nam giáp rừng Nam Cát Tiên; Bắc giáp xứ Bình Minh.

Diện tích 10 km2

Ngày chầu lượt  Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam

Linh mục đương nhiệm  Giuse Đinh Thế Truyền (09/2018 - )Thống kê

Năm

1992

1993

2003

2007

2010

2011

2013

 2020

2024

Giáo dân

2.200

1.837

3.419

2.500

2.714

2.882

3.078

3583

3583

Gia đình

311

267

512

635

689

701

681

 

Tu sĩ

               

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phêrô Vũ Công Bình Quản nhiệm 1990 - 1992
2 Marcô Nguyễn Tuyến Huyên Quản nhiệm 1992 - 1998
3 Phêrô Cao Thọ Lành Chánh xứ 1993 - 2001
4 Vinhsơn Phạm Ngọc Anh Tuấn Chánh xứ 2001 - 2009
5 Giuse Cao Đức Long Phó xứ 2007 - 2014
6 Phaolô Bùi Quang Trung Chánh xứ 12/2009 - 09/2018
7 Giuse Đinh Thế Truyền Chánh xứ 09/2018 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ