Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & LINH MỤC

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Tân Vinh Biên Hòa Bản đồ 7A/7 Nguyễn Văn Tỏ-KP Long Điềm-P.Long Bình Tân-Biên Hòa-Đồng Nai

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

17:00

05:00

07:30

17:00

Tân Xuân Long Khánh Bản đồ P. Xuân Thanh, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

18:00

04:30

04:30

18:00

04:30

06:45

18:00

Tân Yên Gia Kiệm Bản đồ Ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:00

04:00

04:00

04:00

04:00

04:00

04:00

06:00

Tây Hải Hố Nai Bản đồ 3/23 KP. 4, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

17:45

17:45

17:45

17:45

17:45

05:00

17:45

06:00

17:00

Thạch An Phú Thịnh Bản đồ KP. 2, xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

17:30

05:30

17:30

05:30

17:30

05:30

17:00

05:00

07:30

17:00

Thạch Lâm Phương Lâm Bản đồ Ấp 4, xã Phú Lập, Tân Phú, Ðồng Nai

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

05:00

05:00

07:00

Thái An Biên Hòa Bản đồ Bùi Trọng Nghĩa, Trảng Dài, tp. Biên Hòa Đồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

17:00

05:00

07:00

17:00

19:00

Thái Hiệp Biên Hòa Bản đồ 94/16 KP. 8, P. Tân Phong, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:15

17:30

04:15

17:30

04:15

17:30

04:15

17:30

04:15

17:30

04:15

17:00

04:15

06:15

16:15

Thái Hòa Hòa Thanh Bản đồ Ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

05:00

18:15

05:00

18:15

05:00

18:15

05:00

18:15

05:00

14:30

18:15

05:00

17:00

18:30

05:00

07:00

17:00

19:00

Thánh lễ trực tuyến cho Thiếu nhi: Chúa Nhật vào lúc 07g30 và ngày trong tuần vào lúc 18g00
Thái Lạc Long Thành Bản đồ Ấp 4, xã Long An, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Thái Thiện Gia Ray Bản đồ Xã Xuân Phú , Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

18:00

05:00

18:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

07:30

17:00

Thái Xuân Long Khánh Bản đồ Ấp Bảo Ðịnh, xã Xuân Ðịnh, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

17:00

04:30

08:00

17:00

19:00

Thanh Bình An Bình Bản đồ Ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

07:00

17:00

Thành Đức Long Thành Bản đồ Xã Suối Trầu, Long Thành, Ðồng Nai

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

05:00

17:30

05:00

07:00

Thánh Gia Gia Ray Bản đồ Ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:30

05:00

07:15

17:00

Thánh Giuse Tân Mai Bản đồ KP. 1 và 2, P. Bình Ða, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:15

17:15

04:15

17:15

04:15

17:15

04:15

17:15

04:15

17:15

04:15

17:15

04:15

06:15

17:15

Thanh Hóa Hòa Thanh Bản đồ Ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:15

18:15

04:15

18:15

04:15

18:15

04:15

18:15

04:15

18:15

04:15

18:15

04:15

07:00

17:00

Thánh Linh Long Thành Bản đồ xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

18:00

05:00

07:30

Chầu Thánh Thể ( Vào Lúc 18h00, Thứ 5 Đầu Tháng )
Thánh Mẫu Túc Trưng Bản đồ Ấp Tam Bung, xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

07:00

16:30

Thanh Sơn Gia Kiệm Bản đồ Ấp Thanh Sơn, xã Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

17:00

04:00

06:00

17:00

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tổng cộng: 295