Giáo Xứ Thánh Gia

Tên giáo xứ Thánh Gia
Giáo hạt Gia Ray
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 4225
Quan thầy Lễ Thánh Gia
Địa chỉ giáo xứ Ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, Xuân Lộc, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:30

05:00

07:15

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1970, một số giáo dân từ Sài Gòn đến làm kinh tế tại địa bàn thuộc Giáo xứ Thánh Gia hiện nay. Cùng năm, Tu hội Nhà Chúa lập Giáo điểm truyền giáo trên khu vực này và khai phá đất rừng để chuẩn bị đặt cơ sở tu hội.

Năm 1972, ngôi nhà nguyện nhỏ đơn sơ được dựng lên để làm nơi tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho các tu sĩ và khoảng 50 gia đình công giáo. Thời gian đầu, Cha Đaminh Đinh Lượng và Cha Laurensô Nguyễn Trường Thăng phụ trách cộng đoàn Thánh Gia.

Năm 1975, giáo dân các nơi đến lập cư sinh sống tại vùng đất này ngày càng đông. Cùng năm, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng chính thức thành lập Giáo xứ Thánh Gia và bổ nhiệm Cha Laurensô Nguyễn Trường Thăng làm chánh xứ tiên khởi. Từ đây, Cha Laurensô cùng với giáo dân tập trung kiến thiết cơ sở vật chất, kiện toàn cơ cấu điều hành Giáo xứ.

Năm 1995, nhà thờ Thánh Gia được xây dựng kiên cố với diện tích 1685 m2 để cộng đoàn có nơi tham dự thánh lễ sốt sắng hơn. Tiếp đó, cộng đoàn cũng lần lượt xây dựng nhà xứ, nhà khách và nhà giáo lý.

Năm 1998, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật trao Giáo xứ Thánh Gia cho các Cha thuộc Tu đoàn Nhà Chúa coi sóc. Nhà thờ Thánh Gia hiện nay được xây dựng và khánh thành năm 2005. Cha Laurensô tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng đức tin cho cộng đoàn Thánh Gia ngày càng vững mạnh và các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đã đi vào nề nếp, ổn định.

Năm 2015 Cha Phêrô Trần Văn Phi được bổ nhiệm làm Chánh xứ để coi sóc và hướng dân Giáo xứ.

Địa dư Đông giáp Xuân Hiệp; Tây giáp Bình Hòa, Xuân Phú; Nam giáp Xuân Bảo, Xuân Tây; Bắc giáp Bảo Vinh, Xuân Thọ.

Diện tích 3,7 km2

Ngày chầu lượt CN XXXIV TN

Tu Hội hiện nay trong giáo xứ Tu đoàn Nhà Chúa - Tu viện Thánh Gia

Linh mục đương nhiệm Phêrô Trần Văn Phi (2015 -)

Thống kê

Năm

1975

1984

1994

2004

2013

2020

Giáo dân

7000

4094

3521

4307

3128

4225

Gia đình

1758

820

687

912

705

1002

Tu sĩ

0

0

12

4

0

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Laurenxô Nguyễn Trường Thăng Chánh xứ 1975 - 2015
2 Phêrô Trần Văn Phi Phụ tá 2004 - 2015
3 Gioan Bt. Trần Ngọc Khánh Phụ tá 2013 - 2014
4 Phêrô Trần Văn Phi Chánh xứ 08/2015 -
5 Giuse Nguyễn Như Tân Phụ tá 2016 - 2022
6 Giuse Lưu Văn Tịch Phó xứ 08/04/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ