Giáo Xứ Thánh Mẫu

Tên giáo xứ Thánh Mẫu
Giáo hạt Túc Trưng
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 3072
Quan thầy Mẹ Thiên Chúa (01.01)
Địa chỉ giáo xứ Ấp Tam Bung, xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

07:00

16:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

- Năm 1958, có khoảng 100 gia đình thuộc xứ đạo Banaul Campuchia do cha Cyprianô Nguyễn Thanh Mậu đưa dân về Việt Nam, định cư tại U Minh-Cần Thơ. Hoàn cảnh thời cuộc quá khó khăn nên đã đưa nhau về Tam Bung. Thành lập họ Giuse Suối Nho. Cộng đoàn bé nhỏ này được cha Gioan Baotixita Đoàn Như Bách , chánh Xứ Túc Trưng giúp đỡ về mặt đức tin, tinh thần và vật chất từ năm 1961.  Sau năm Mậu Thân chạy ra quốc lộ 20 cây số 87- 88 thuộc ấp Tam Bung ngày nay.
- Ngày 01-6-1970, cha Micae Nguyễn Hữu Kiều được bổ nhiệm làm phó giáo xứ Túc Trưng và đặc trách - giáo họ mới này gọi là Họ Thánh Mẫu, gồm có khoảng 80 gia đình, 400 nhân khẩu.
- Năm 1972, Đức cha Giuse Lê Văn Ấn đã nâng giáo họ Thánh Mẫu lên giáo xứ Thánh Mẫu và đặt cha Micae Nguyễn Hữu Kiều làm cha xứ tiên khởi, coi sóc giáo xứ đến năm 1998.
- Ngày 17-12-1998, cha Toma Lâm Văn Kinh được Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật bổ nhiệm làm chánh xứ Thánh Mẫu đến năm 2009.
- Ngày 29-6-2009, Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Văn Vàng làm chánh xứ Thánh Mẫu cho đến khi cha qua đời ngày 30/06/2018.

- Năm 2011, với lòng tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Chúa, Cha Phêrô Nguyễn Văn Vàng và cộng đoàn giáo xứ  khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ, nhà xứ, nhà mục vụ, nhà giáo lý và nhà chầu Thánh Thể.

  • Ngày 11.09.2018 : Cha Phêrô Hà Thế Hiện được Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo bổ nhiệm làm chánh xứ Thánh Mẫu cho đến nay.

Cảm tạ Thiên Chúa. Sau 50 năm :

+ Số giáo dân hiện nay (Báo cáo Thường niên 2020-2021) : 3298 tín hữu, 918 gia đình.

+ Số linh mục và tu sĩ : 03 linh mục :

  1. Cha Phêrô Nguyễn Văn Vàng (phục vụ tại giáo phận Xuân Lộc
  2. Cha Phêrô Nguyễn Văn Lâm (phục vụ tại gp. Cần Thơ)
  3. Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Trường (phục vụ tại giáo phận Xuân Lộc)

+ Số tu sĩ :

  1. Nt  Maria Nguyễn Kim Nhàn – Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường
  2. Nt. Maria Vũ Thị Mơ - Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường
  3. Nt Anna Bùi Thị Ngọc Liễu (Thu Liễu) - Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường
  4. Nt Maria Nguyễn Thị Liên – Tu Đoàn Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ
  5. Tu sĩ Martin Hoàng Ngọc Phú – Hội dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Địa dư  Giáo xứ Thánh Mẫu thuộc ấp Tam Bung, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Đông Giáp giáo xứ Túc Trưng, xã Phú Túc
- Tây Giáp xứ Thống Nhất
- Nam Giáp Ruộng
- Bắc Giáp xứ Đức Thắng

Diện Tích: 200 ha

Ngày chầu lượt  CN II MC

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay  Đaminh Đức Mẹ Mân Côi (Lạng Sơn)- Tu xá Tam Bung

Linh mục đương nhiệm Phêrô Hà Thế Hiện (04/09/2018 - )

Thống kê

Năm

1990

1995

2003

2007

2011

2013

 2020

2024

Giáo dân

3.372

3.817

2.405

2.600

2.851

2.905

3298 3072

Gia đình

735

845

621

634

692

709

918

Tu sĩ

-

-

-

-

-

8

8

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Micae Nguyễn Hữu Kiều Chánh xứ 1972 - 1998
2 Micae Nguyễn Hữu Kiều Chánh xứ 1972 - 1998
3 Tôma Lâm Văn Kinh Chánh xứ 1998 - 06/2009
4 Phêrô Nguyễn Văn Vàng Chánh xứ 06/2009 - 30/06/2018
5 Gioan Phaolô Phạm Quang Vinh Phó xứ 07/09/2013 - 08/2017
6 Gioan Tc. Trần Kim Sơn Phó xứ 2017 - 2018
7 Phêrô Hà Thế Hiện Chánh xứ 04/09/2018 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ