Giáo Xứ Thạch Lâm

Tên giáo xứ Thạch Lâm
Giáo hạt Phương Lâm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 2675
Quan thầy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Địa chỉ giáo xứ Ấp 4, xã Phú Lập, Tân Phú, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

05:00

05:00

07:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1976, một nhóm người công giáo từ quận Bình Thạnh, Sài Gòn và từ miền Bắc đến địa bàn xã Phú Lập, Tà Lài sinh sống và lập nên trại đạo Thạch Lâm. Vì là vùng kinh tế mới, Thạch Lâm lúc này chưa có nhà nguyện, các gia đình công giáo tự đọc kinh, cầu nguyện riêng. Vào các dịp đại lễ Giáng Sinh và Phục Sinh, bà con giáo dân đi hơn 20 km để tham dự thánh lễ và lãnh các bí tích tại các nhà thờ lân cận. Từ năm 1977 đến 1985, có nhiều đợt dân di cư đến nơi này sinh sống nên số giáo dân gia tăng nhanh. Lúc này, Thạch Lâm chỉ là một họ lẻ của Giáo xứ Ngọc Lâm do Cha Giuse Maria Phạm Quang Thiều quản nhiệm. Năm 1989, Thầy Giuse Phạm Hùng Sơn được cử về giúp họ lẻ Thạch Lâm và thầy đã cùng giáo dân dựng ngôi nhà nguyện đầu tiên làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Một năm sau, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật chính thức nâng giáo họ này lên thành Giáo xứ Thạch Lâm và cử Cha Giuse Phạm Hùng Sơn làm chánh xứ tiên khởi. Năm 1998, Cha Giuse Đệ Đoàn Viết Thảo về phụ trách Giáo xứ Thạch Lâm. Bốn năm sau, Cha Giuse Đệ cùng với Giáo dân Thạch Lâm xây dựng, khánh thành nhà thờ và nhà mục vụ. Qua các thời quý Cha quản xứ, các sinh hoạt của cộng đoàn Giáo xứ Thạch Lâm đã đi vào nề nếp và có những sinh hoạt mục vụ truyền giáo cho các cộng đoàn dân tộc thiểu số rất đặc trưng và phong phú. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Laurenso Trần Thế Phước, Giáo xứ Thạch Lâm đã ổn định về mọi mặt và Cha Laurenso cùng cộng đoàn đang đẩy mạnh công cuộc truyền giáo.

Địa dư Đông giáp xứ Ngọc Lâm; Tây giáp vườn quốc gia Cát Tiên và sông Đồng Nai; Nam giáp xứ Định Quán; Bắc giáp xứ Xuân Lâm

Diện tích 14 km2

Ngày chầu lượt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo họ biệt lập Tà Lài

Dòng tu trong xứ hiện nay Đaminh Tam Hiệp

Linh mục đương nhiệm Laurenso Trần Thế Phước ( 2017 - )

Thống kê 

Năm

1990

2000

2008

2012

2013

  2020

Giáo dân

5.000

3.603

3.546

3.561

3.661

3681

Gia đình

1.047

792

839

886

903

1030

Tu sĩ

-

6

6

6

6

 

 
 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse M. Phạm Hùng Sơn Chánh xứ 1990 - 1998
2 Giuse-Đệ Đoàn Viết Thảo Chánh xứ 1998 - 2005
3 Giuse-Đệ Đoàn Viết Thảo Chánh xứ 1998 - 2005
4 Gioan Bt. Phạm Phú Trung Phó xứ 2005 - 2008
5 Vinhsơn Nguyễn Mạnh Cường Chánh xứ 07/2005 - 2013
6 Vinc. Paul M. Dương Đức Chiến Phó xứ 12/2008 - 2009
7 Phêrô Huỳnh Bá Khá Phó xứ 2009 - 2010
8 Giuse Lê Trần Đình Vũ Phó xứ 2012 - 2013
9 Giuse Vũ Văn Khải Chánh xứ 06/09/2013 - 03/08/2017
10 Laurensô Trần Thế Phước Chánh xứ 2017 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ