Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & LINH MỤC

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Suối Tre Long Khánh Bản đồ Ấp Suối Tre, xã Suối Tre, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

05:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

05:00

17:30

06:00

07:30

17:30

Tà Lài Phương Lâm Bản đồ

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

07:00

Tâm An An Bình Bản đồ Ấp An Bình, xã Trung Hòa, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:20

17:30

04:20

17:30

04:20

17:30

04:20

17:30

04:20

17:30

04:20

17:00

04:20

06:15

08:00

17:00

19:00

Tâm Hòa An Bình Bản đồ Ấp Hòa Bình, xã Ðông Hòa, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

18:30

04:30

07:00

17:00

Tam Phú Túc Trưng Bản đồ Ấp Ðồn Ðiền, xã Túc Trưng, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Tam Thái Gia Ray Bản đồ Khu 5, Ttr. Gia Ray, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:54

06:00

07:00

17:30

Tân Bắc Phú Thịnh Bản đồ Ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

06:00

Tân Bình Phú Thịnh Bản đồ Ấp Tân Bình, xã Bình Minh, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

17:00

Tân Cang Long Thành Bản đồ Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Tân Hiệp Long Thành Bản đồ Xã Tân Hiệp, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Tân Hương Phú Thịnh Bản đồ Xã Bình Minh , Huyện Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

18:00

04:30

04:30

04:30

07:00

17:00

Tân Hữu Gia Ray Bản đồ Ấp Tân Hữu, xã Xuân Thành, Xuân Lộc, Ðồng Nai

05:00

05:00

17:45

05:00

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

07:00

17:45

Tân Lâm Phương Lâm Bản đồ
Tân Lộc Tân Mai Bản đồ KP. 1, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

15:30

17:30

Tân Mai Tân Mai Bản đồ 72/1, Kp 5,P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:15

05:15

18:00

04:15

05:15

18:00

04:15

05:15

18:00

04:15

05:15

18:00

04:15

05:15

18:00

04:15

05:15

15:30

17:30

19:00

04:15

05:35

07:00

09:00

16:00

18:00

Tân Ngãi Gia Ray Bản đồ AH1, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai

04:30

04:30

18:00

04:30

04:30

18:00

04:30

04:30

18:00

04:30

07:30

16:30

Tân Phú Long Khánh Bản đồ P. Xuân Thanh, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

05:00

07:00

17:00

Tân Thành Phú Thịnh Bản đồ Ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

04:30

06:30

17:30

Tân Triều Biên Hòa Bản đồ Ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

04:45

06:45

17:00

Tân Tường Phước Lý Bản đồ Ấp Bình Phú I, xã Long Tân, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tổng cộng: 294