Giáo Xứ Tân Triều

Tên giáo xứ Tân Triều
Giáo hạt Biên Hòa
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 51000
Giáo dân 5
Quan thầy Gioan Baotixita
Địa chỉ giáo xứ Ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

04:45

06:45

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1615, các Cha Dòng Tên đến truyền giáo tại các khu vực phía Nam Việt Nam và hình thành nên các họ đạo. Về sau, người công giáo quy tụ khá đông tại đảo Đá Lửa và thành lập họ đạo Đá Lửa, đồng thời lập một nhà nguyện tạm để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1778, Đức Cha Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc) đến bảo trợ họ đạo này và đổi tên họ đạo Đá Lửa thành Tân Triều, đồng thời lập chủng viện tại đây. Năm 1850, Cha Martinô Hiển đến coi sóc Giáo xứ Tân Triều và cùng cộng đoàn xây nhà thờ mới. Sau mười hai năm, nhà thờ xuống cấp nên Cha Besombes và cộng đoàn xây lại nhà thờ để đáp ứng nhu cầu mục vụ. Vì giáo dân Giáo xứ Tân Triều ngày càng tăng nên năm 1873, cộng đoàn Giáo xứ Tân Triều một lần nữa chung tay xây nhà thờ mới bằng gạch, đá và mái ngói dưới thời Cha Duquesnay.
Năm 1975, Cha Gioakim Nguyễn Văn Quới về phụ trách Giáo xứ Tân Triều. Cha Gioakim và cộng đoàn đã lần lượt xây tháp chuông (1994) và nhà giáo lý (1998). Theo dòng lịch sử Giáo xứ Tân Triều, nhà thờ được sửa chữa nhiều lần qua các thời quý Cha quản xứ. Ngày 24.03.2003, cộng đoàn Tân Triều đã cùng Cha quản hạt Biên Hòa Philliphê Lê Văn Năng xây nhà thờ mới khang trang và được sử dụng đến ngày nay. Qua các thời quý Cha quản xứ, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đã đi vào ổn định, nề nếp và đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng thăng tiến. 

Ngày 7/10/2022, giáo xứ hân hoan chào đón Cha Phêrô Trần Quốc Tuấn làm chánh xứ để tiếp tục và coi sóc cộng đoàn giáo xứ.

Địa dư Đông giáp Lạc An; Tây giáp sông Đồng Nai (Biên Hòa); Nam giáp xứ Biên Hoà; Bắc giáp tỉnh Bình Dương.

Diện tích 48 km2

Ngày chầu lượt CN III MC

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay Đaminh Bà Rịa - Cộng Đoàn Thánh Tâm

Linh mục đương nhiệm Phêrô Trần Quốc Tuấn (2022 -)

 

Thống kê

Năm

1974

1985

1995

2003

2006

2013

2020

Giáo dân

-

412

546

725

854

2.741

2.277

Gia đình

-

101

129

171

202

330

679

Tu sĩ

-

-

-

-

-

3

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Martino Ed Đặc trách 1850 - 1858
2 Vincent Edmond Quản nhiệm 1865 - 1868
3 Bernard Quản nhiệm 1868 - 1869
4 Thiriet Quản nhiệm 1869 - 1871
5 Gentillon Quản nhiệm 1869 - 1871
6 R. Delpect Quản nhiệm 1869 - 1871
7 Duquesnay Quản nhiệm 1871 - 1874
8 Gm. Briand Quản nhiệm 1874 - 1875
9 J. Greset Quản nhiệm 1874 - 1875
10 M. Ducle Quản nhiệm 1875 - 1881
11 Gioan Thiriset Etlallement Quản nhiệm 1881 - 1891
12 Legoff Quản nhiệm 1891 - 1893
13 Andre Huỳnh Công Thể Chánh xứ 1893 - 1903
14 Phêrô Nguyễn Nghi Sao Quản nhiệm 1903 - 1900
15 Gioan Bt. Đậu Quản nhiệm 1903 - 1910
16 Tramier Quản nhiệm 1910 - 1920
17 Gioan Bt. Nhơn Quản nhiệm 1920 - 1923
18 Gioan Thiệt Quản nhiệm 1923 - 1927
19 Gioan Bt. Hưởng Quản nhiệm 1927 - 1933
20 Gioan Bt. Hưởng Quản nhiệm 1927 - 1933
21 Simon Quản nhiệm 1933 - 1934
22 Gioan Bt. Bạch Quản nhiệm 1934 - 1936
23 Phaolô Thể Quản nhiệm 1936 - 1939
24 Phêrô Nguyễn Vinh Tiên Quản nhiệm 1939 - 1949
25 Phaolo Nguyễn Văn Thiên Quản nhiệm 1949 - 1954
26 Micae Nguyễn Khoa Học Quản nhiệm 1954 - 1956
27 Giacôbê Nguyễn Hữu Trí Quản nhiệm 1956 - 1960
28 Besombes Đặc trách 1958 - 1964
29 Martinô Hiển Quản nhiệm 1960 - 1966
30 Tôma Nguyễn Văn Sum Quản nhiệm 1966 - 1974
31 Phêrô Trần Văn Thì Chánh xứ 1974 - 1975
32 Gioakim Nguyễn Văn Quới Quản nhiệm 1975 - 1999
33 Giuse Nguyễn Đình Nhiệm Quản nhiệm 1999 - 2002
34 Giuse Nguyễn Ý Định Quản nhiệm 1999 - 2003
35 Philipphê Lê Văn Năng Quản nhiệm 2000 - 2002
36 Giuse Ngô Quốc Thạnh Quản nhiệm 2002 - 2007
37 Gioan Bt. Nguyễn Văn Thành Chánh xứ 2007 - 2009
38 Tôma Lâm Văn Kinh Chánh xứ 06/2009 - 09/2013
39 Giuse Vũ Đức Hiệp Chánh xứ 07/10/2013 - 11/2022
40 Phêrô Nguyễn Ngọc Trí Phó xứ 08/2016 - 08/2017
41 Phêrô Cao Văn Xiêm Phó xứ 08/2017 - 09/2019
42 Gioan B. Nguyễn Tiến Tuyển Phụ tá 2018 -
43 Phêrô Phạm Đông Hòa Phó xứ 16/09/2019 - 08/09/2020
44 Phêrô Nguyễn Đức Đại Phó xứ 08/09/2020 - 19/03/2022
45 Phêrô Trần Quốc Tuấn Chánh xứ 04/11/2022 -
46 Giuse Phạm Công Quyền Phó xứ 19/03/2022 - 10/2022
47 Phêrô Trịnh Quốc Trưởng Phó xứ 07/10/2022 - 10/2023

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ