Giáo Xứ Tân Hiệp

Tên giáo xứ Tân Hiệp
Giáo hạt Long Thành
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 5
Quan thầy Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Địa chỉ giáo xứ Xã Tân Hiệp, Long Thành, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1974, một số giáo dân từ Sài Gòn đến Tân Hiệp, Long Thành lập nghiệp. Sau 30.04.1975, nhiều giáo dân các nơi khác cũng đến sinh sống tại vùng đất này và lập nên khu Ấp Mới. Ngày 29.06.1975, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng thành lập Giáo xứ Phước Thái và cử Cha Antôn Nguyễn Đức Hiếu làm chánh xứ tiên khởi. Cùng năm, Cha Antôn và cộng đoàn Phước Thái dựng một nhà thờ nhỏ với kích thước 10m x 15m bằng vật liệu thô sơ.

Bốn năm sau, Giáo xứ được đổi tên thành Giáo xứ Tân Hiệp. Năm 1981, giáo dân ở miền Trung và miền Bắc di cư đến đây làm công nhân cao su ở Nông trường Thái Hiệp Thành, nên đã thành lập thêm một Giáo họ, gọi là Giáo họ Đội 2 Nông Trường. Ba năm sau, giáo dân lại thành lập thêm một Giáo họ nữa lấy tên là Giáo họ Đội 3 Nông Trường. Năm 1989, theo tổ chức của Giáo phận và Giáo hạt, các Giáo họ trên sát nhập vào Giáo xứ Long Phước. Với sự nhiệt thành và hăng hái phục vụ, Cha Antôn cùng cộng đoàn Giáo xứ lần lượt xây nhà xứ (1992), nhà thờ mới và nhà giáo lý (1993) và các tượng đài (2002). Năm 2006, Cha Đaminh Phạm Quang Sáng O.P thay thế Cha Antôn phụ trách Giáo xứ Tân Hiệp. Cha Đaminh tiếp tục kiến thiết Giáo xứ khi cùng với cộng đoàn Tân Hiệp xây nhà khách và văn phòng BGH năm 2007. Một năm sau, Cha Giuse Nguyễn Văn Đạt O.P kế nhiệm Cha Đaminh phụ trách Giáo xứ Tân Hiệp. Nhờ ơn Chúa giúp và tinh thần phục vụ hăng say, Cha Đaminh giúp cho các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ ngày thêm phong phú và đời sống đạo đức ngày càng vững mạnh.

Năm 2015 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Vinhsơn Hoàng Công Long.

Ngày 7/10/2022, Cha Đaminh Nguyễn Đức Phú kế nhiệm cha Cha Vinh Sơn Hoàng Công Long để tiếp tục hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa.

Địa dư  Đông giáp xã Phước Bình; Tây giáp xã Phước Thái; Nam giáp xã Phước Bình và Phước Thái, Bắc giáp xã Bàu Cạn.

Diện tích  31,55 km2

Ngày chầu lượt  Chúa nhật đầu tháng 10

Dòng tu hội trong Giáo xứ hiện nay

  • Mến Thánh Giá Thủ Đức - Cộng đoàn Tân Hiệp
  • Tu Đoàn Thừa Sai Phúc Âm - Cộng đoàn Tân Hiệp

Linh mục đương nhiệm  Đaminh Nguyễn Đức Phú (07/10/2022 - )

Thống kê

Năm

1975

1990

2000

2006

2009

2012

2013

2020

2024

Giáo dân

2797

2873

3260

2633

3061

3.241

3.303

4.093

5

Gia đình

519

717

814

658

810

894

931

1.224

2

Tu sĩ

-

-

-

-

-

9

9

 

0

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Antôn Nguyễn Đức Hiếu Chánh xứ 1975 - 2006
2 Đaminh Nguyễn Ngọc An Phụ tá 1985 - 2002
3 Giuse Phạm Quang Sáng Chánh xứ 2006 - 2008
4 Phêrô Nguyễn Văn Hướng Phụ tá 2007 - 2009
5 Giuse Nguyễn Văn Đạt Chánh xứ 10/2008 - 2015
6 Gioan Bt. Lại Văn Mười Phó xứ 2014 - 2015
7 Vinhsơn Hoàng Công Long Chánh xứ 2015 - 10/2022
8 Vinhsơn Hoàng Công Long Chánh xứ 2015 - 10/2022
9 Giuse Nguyễn Thanh Kính Phụ tá 2015 - 30/12/2023
10 Đaminh Nguyễn Đức Phú Chánh xứ 07/10/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ