Giáo Xứ Tam Thái

Tên giáo xứ Tam Thái
Giáo hạt Gia Ray
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 5658
Quan thầy Mẹ Lên Trời
Địa chỉ giáo xứ Khu 5, Ttr. Gia Ray, Xuân Lộc, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:54

06:00

07:00

17:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1971, vùng đất Tam Thái còn hoang vu, một số giáo dân đã đến khai phá và canh tác. Năm 1972, Giáo họ Tam Thái được hình thành và cộng đoàn dựng một ngôi nhà nguyện bằng gỗ để làm nơi đọc kinh, cầu nguyện. Năm 1988, nhà nguyện bị sụp đổ vì một cơn bão lớn. Hai năm sau, Giáo họ Tam Thái bắt đầu xây dựng ngôi nhà thờ mới khang trang để có thể tham dự thánh lễ và cầu nguyện sốt sắng hơn. Thời gian này, Giáo họ được Cha Gioakim Hồ Quang Luật chánh xứ Russeykeo quản nhiệm. Ngày 05.07.1991, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng Giáo họ lên thành Giáo xứ Tam Thái và cắt cử Cha Giuse Đinh Văn Huấn làm chánh xứ tiên khởi. Cha Giuse cùng cộng đoàn Tam Thái lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành đài Đức Mẹ (1994), nhà giáo lý (1995), nhà mục vụ (1998). Năm 2004, Cha Phaolô Phạm Văn Viện kế nhiệm Cha Giuse coi sóc cộng đoàn Tam Thái. Bên cạnh việc nâng đỡ đức tin cho giáo dân, Cha Phaolô và cộng đoàn cùng nhau chỉnh trang lại nhà thờ, nhà giáo lý, khuôn viên nhà xứ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Trần Văn Đệ các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đã đi vào nề nếp và ổn định.

Năm 2015 Cha Gioan Bt. Nguyễn Trường Sơn được bổ nhiệm về làm Cha Chánh xứ để coi sóc và hướng dẫn Giáo xứ.

Địa dư Đông giáp xứ Hiệp Lực; Tây giáp xứ Gia Lào và núi Chứa Chan; Nam giáp xứ Xuân Thành; Bắc giáp xứ Suối Cát.

Diện tích 11 km2

Ngày chầu lượt 15.08

Dòng tu hiện nay trong giáo xứ Đức Bà Truyền Giáo - Cộng đoàn Xuân Lộc

Linh mục đương nhiệm Gioan Bt. Nguyễn Trường Sơn (2015 -)

Thống kê

Năm

1984

1991

2004

2013

2020

Giáo dân

2221

3256

6636

5704

5658

Gia đình

596

832

1687

1409

1561

Tu sĩ

0

4

2

 

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Gioakim Hồ Quang Luật Đặc trách 1971 - 1991
2 Giuse Đinh Văn Huấn Chánh xứ 1991 - 2004
3 Phaolô Phạm Văn Viện Chánh xứ 2004 - 2012
4 Micae Nguyễn Xuân Linh Ny Phó xứ 2006 - 2010
5 Đaminh Trần Công Huynh Phó xứ 2010 - 2014
6 Giuse Đinh Đại Long Phó xứ 2012 - 2013
7 Giuse Trần Văn Đệ Chánh xứ 2012 - 2015
8 Phêrô Hà Thanh Toàn Phó xứ 08/2014 - 08/2015
9 Gioan Bt. Nguyễn Trường Sơn Chánh xứ 2015 -
10 Giuse Đào Minh Lang Phó xứ 2015 - 2019
11 Đaminh Đỗ Đình Quát Phó xứ 2017 - 16/09/2019
12 Giuse Đinh Ngọc Thành Phó xứ 2019 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ