Giáo Xứ Tam Phú

Tên giáo xứ Tam Phú
Giáo hạt Túc Trưng
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 3381
Quan thầy Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ giáo xứ Ấp Ðồn Ðiền, xã Túc Trưng, Ðịnh Quán, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, khoảng 30 gia đình công giáo từ miền Bắc đến quận Kiệm Tân, Long Khánh sinh sống và lập thành cộng đoàn Đồn ĐiềnCao Su Túc Trưngdưới sự coi sóc của Cha Đaminh Dương Vĩnh Thi. Thời gian đầu, cộng đoàn này dựng nhà nguyện tạm bằng tranh, tre làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1960, Giáo xứ Đồn Điền chính thức được thành lập. Cùng năm, Cha Đaminh và cộng đoàn Đồn Điền xây dựng và khánh thành nhà xứ,nhà thờ mới bằng bêtông theo kiến trúc Pháp với kích thước 24m x 24m. Năm 1975, Đức ChaCha Đaminh Nguyễn Văn Lãng đổi tên Giáo xứ Đồn Điền thành Giáo xứ Tam Phú. Qua các thời quý Cha phụ trách, cộng đoàn Tam Phú nhiều lần tu sửa nhà thờ, nhà xứ và xây nhà nguyện ở các Giáo họ.Dưới sự coi sóc của Cha Giuse Phạm Hoàng Minh, sinh hoạt của các hội đoàn đã đi vào nề nếp, đồng thời đời sống tinh thần cũng phát triển trong đức tin và tình mến.

Ngày 9/11/2022, giáo xứ hân hoan đón chào Tân Chánh xứ Phaolô Nguyễn Nguyên để tiếp tục coi sóc và hướng dẫn giáo xứ.

Địa dư  Đông giáp xứ Phú Thiện; Tây giáp xứ Túc Trưng; Nam giáp xứ Suối Nho; Bắc giáp hồ Trị An.

Diện tích  15km2

Ngày chầu lượt  Đức Mẹ Vô Nhiễm

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay  Mến Thánh Giá Thủ Thiêm- Cộng đoàn Túc Trưng

Linh mục đương nhiệm  Phaolô Nguyễn Nguyên (09/11/2022 - )

Thống kê

Năm

1990

1995

2003

2007

2011

2013

 2020

2024

Giáo dân

2.606

3.998

3.291

3.918

3.635

3.870

3381

3381

Gia đình

-

941

858

933

974

1.025

1145

Tu sĩ

13

2

7

12

11

10

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Vinhsơn Dương Vĩnh Thi Đặc trách 1954 - 1963
2 Phêrô Nguyễn An Lạc Chánh xứ 1963 - 1967
3 Vinhsơn Nguyễn Ngọc Quý Chánh xứ 1967 - 1968
4 Gioan Bt. Đoàn Như Bách Quản nhiệm 1968 - 1975
5 Phêrô Trần Đức Nam Chánh xứ 1975 - 1984
6 Giuse Trần Xuân Lãm Quản nhiệm 1984 - 1988
7 Micae Nguyễn Hữu Kiều Chánh xứ 1988 - 1991
8 Giuse Vũ Anh Thu Quản nhiệm 1991 - 1992
9 Phêrô Nguyễn Văn Vàng Chánh xứ 1992 - 1996
10 Phêrô Vũ Công Bình Chánh xứ 1996 - 2001
11 Phaolô Lê Văn Diệu Quản nhiệm 2001 - 2002
12 Phêrô Lưu Thành Tâm Chánh xứ 2002 - 2007
13 Giuse Phạm Sơn Lâm Chánh xứ 10/2007 - 2013
14 Giuse Phạm Hoàng Minh Chánh xứ 2013 - 10/2022
15 Giuse Phạm Hoàng Minh Chánh xứ 2013 - 10/2022
16 Phaolô Nguyễn Nguyên Chánh xứ 09/11/2022 -
17 Tôma Toán Lê Đức Minh Trí Phó xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ