Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & LINH MỤC

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Bình Hòa Gia Ray Bản đồ Ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Ðồng Nai

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

07:00

17:00

19:00

Các ngày 13 hàng tháng có lễ tại Đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Châu-ro ( Làng dân tộc Châu-ro)
Bình Khánh Long Khánh Bản đồ Xã Bình Lộc, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

18:00

05:00

05:00

16:30

05:00

07:00

Bình Lâm Phương Lâm Bản đồ Xã Phú Bình, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

06:45

16:00

19:00

Bình Lộc Gia Kiệm Bản đồ Xã Xuân Thiện, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bình Minh Gia Kiệm Bản đồ Ấp Cây Ðiệp, xã Cây Gáo, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bình Sơn Long Thành Bản đồ Xã Bình Sơn, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

05:00

Bùi Chu Phú Thịnh Bản đồ Ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:00

06:00

07:30

17:30

18:30

Bùi Đệ Phú Thịnh Bản đồ Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

06:30

17:30

Bùi Đức Tân Mai Bản đồ KP. 3, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:15

18:30

Bùi Hiệp Tân Mai Bản đồ KP. 1, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:00

17:15

04:00

04:00

17:15

04:00

17:30

04:00

17:30

04:00

04:00

05:45

17:00

Bùi Hưng Tân Mai Bản đồ 200/200 KP. 9, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bùi Thái Tân Mai Bản đồ KP. 2, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

16:30

17:45

04:30

07:00

16:00

17:30

Bùi Thượng Tân Mai Bản đồ 5/9 KP. 2, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:15

04:15

04:15

04:15

17:00

04:15

04:15

17:30

04:00

16:30

Bùi Vĩnh Tân Mai Bản đồ KP. 3, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Cẩm Đường Long Thành Bản đồ Xã Cẩm Ðường, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Cẩm Tân Long Khánh Bản đồ Ấp Phong Lập, xã Xuân Tâm, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Cáp Rang Long Khánh Bản đồ Ấp Cáp Rang, xã Suối Tre, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

17:00

04:30

06:00

17:00

Cây Gáo Gia Kiệm Bản đồ Xã Thanh Bình, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

07:00

16:00

Chà Rang Gia Ray Bản đồ Xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

06:00

17:00

Chính Toà Long Khánh Bản đồ L44 đường Hùng Vương, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

17:00

19:00

04:30

06:00

07:30

16:30

18:00

19:30

13 hàng tháng có thánh lễ kính Đức Mẹ lúc 19g00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15
Tổng cộng: 295