Giáo Xứ Bùi Thượng

Tên giáo xứ Bùi Thượng
Giáo hạt Tân Mai
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 5
Quan thầy Thánh Giuse
Địa chỉ giáo xứ 5/9 KP. 2, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:15

04:15

04:15

04:15

17:00

04:15

04:15

17:30

04:00

16:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

 Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1965, Cha Tôma Vũ Đức Kiêm cùng một số giáo dân Phú Lâm và một số ở nơi khác về phường Tam Hòa, Biên Hòa ngày nay và lập nên giáo điểm Bùi Thượng. Cùng năm, cộng đoàn Bùi Thượng dựng ngôi nhà nguyện đầu tiên bằng gỗ, mái tôn, vách ván để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Hai năm sau, Giáo điểm Bùi Thượng chính thức được nâng lên thành Giáo xứ và Cha Tôma được bổ nhiệm làm Cha xứ tiên khởi. Qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Giáo xứ Bùi Thượng dần lớn mạnh trong đức tin và tình mến. Năm 1970, Cha Giuse Trần Hiệp Sỹ về phụ trách Giáo xứ. Vì nhu cầu mục vụ cho giáo dân ngày càng nhiều, Cha Giuse cùng cộng đoàn Bùi Thượng khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ mới (1971). Bốn năm sau, Cha Giuse Nguyễn Kim Đoan kế nhiệm Cha Giuse Trần Hiệp Sỹ coi sóc Giáo xứ. Ngoài việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Giuse đã khởi công xây dựng và khánh thành tháp chuông (1983), trùng tu nhà thờ (1986), bê tông hóa đường kiệu (1989),  hội trường và nhà xứ (1990). Năm 1991, Cha Đaminh Bùi Phúc Dinh thay thế Cha Giuse phụ trách Giáo xứ. Cha Đaminh và cộng đoàn tiếp tục xây dựng các công trình: đài Đức Mẹ (1992), đài Thánh Giuse (1996), quy hoạch nghĩa trang và xây lễ đài (1997), hoàn chỉnh nhà thờ và khuôn viên (1999), nâng cấp các con đường trong Giáo xứ (2000). Hiện nay, dưới sự giúp đỡ của Cha Phaolô Lê Công Nguyên, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đã đi vào nề nếp và đời sống đức tin của giáo dân Bùi Thượng ngày càng thăng tiến.

Địa dư Đông giáp suối Linh; Tây giáp các nghĩa trang; Nam giáp xứ Bùi Thái; Bắc giáp xứ Bùi ĐứcTrinh Vương.

Diện tích 0,05 km2

Ngày chầu lượt CN XXVIII TN

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay Đaminh Đức Mẹ Mân Côi Phú Cường - Tu viện Thánh Martinô Bùi Thượng

Linh mục đương nhiệm Phaolô Lê Công Nguyên (2012 -)

Thống kê

Năm

1967

1989

1999

2009

2013

  2020

Giáo dân

608

2699

2338

2818

2903

3402

Gia đình

-

634

611

667

693

862

Tu sĩ

7

6

9

6

6

 

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Tôma Vũ Đức Kiêm Chánh xứ 1965 - 1967
2 Đaminh Đỗ Mạnh Tuyên Chánh xứ 1967 - 1969
3 Giacôbê Trần Mạnh Thắng Quản nhiệm 1969 - 1970
4 Giuse Trần Hiệp Sỹ Quản nhiệm 1970 - 1975
5 Giuse Nguyễn Kim Đoan Chánh xứ 1975 - 1991
6 Đaminh Bùi Phúc Dinh Chánh xứ 1991 - 09/2012
7 Phaolô Lê Công Nguyên Chánh xứ 2012 - 10/2023
8 Đaminh Nguyễn Quyền Chuẩn bị du học 19/03/2022 - 06/2023
9 Phanxico Xavie Nguyễn Duy Hải Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ