Giáo Xứ Cẩm Đường

Tên giáo xứ Cẩm Đường
Giáo hạt Long Thành
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 2820
Quan thầy Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Địa chỉ giáo xứ Xã Cẩm Ðường, Long Thành, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1975, một số gia đình công giáo từ vùng Tam Hiệp, Biên Hòa đến Cẩm Đường xây dựng vùng kinh tế mới. Hai năm sau, Cha Giuse Trần Minh Phú thành lập Giáo điểm Cẩm Đường với khoảng 400 giáo dân. Năm năm sau, thầy Sáu Giuse Phạm Văn Hữu cùng Giáo dân nơi đây xây dựng ngôi nhà nguyện tạm bằng gỗ.

Ngày 15.08.1990, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng Giáo điểm lên thành Giáo xứ Cẩm Đường và bổ nhiệm Cha Giuse Phạm Văn Hữu làm chánh xứ tiên khởi. Từ năm 1990 đến năm 1992, Cha Giuse cùng giáo dân dựng ngôi nhà thờ đầu tiên bằng gỗ, vách ván, mái ngói và một hội trường tiền chế. Qua các thời quý Cha quản xứ, các sinh hoạt của Giáo xứ dần đi vào ổn định. Năm 2000, Cha Phaolô Nguyễn Trọng Xuân phụ trách Giáo xứ và tiếp tục hướng dẫn đời sống đức tin cho cộng đoàn. Cha Phaolô cùng với cộng đoàn khởi công xây dựng nhà thờ mới (2002) và khánh thành (2004). Bốn năm sau, Cha Giuse Đoàn Phi Long về kế nhiệm Cha Phaolô phục vụ Giáo xứ. Hiện nay, dưới sự coi sóc của Cha Giuse, cộng đoàn Giáo xứ Cẩm Đường đã ổn định và phát triển về mọi mặt.

Địa dư  Đông giáp xã Thừa Đức; Tây giáp xã Suối Trầu; Nam giáp ấp Suối Quýt; Bắc giáp xã Sông Nhạn.

Diện tích  13,2 km2

Ngày chầu lượt  CN V TN

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay  Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

Linh mục đương nhiệm  Giuse Nguyễn Văn Cường (2017 -)

Thống kê

Năm

1990

1995

2003

2006

2010

2013

2020

Giáo dân

1.250

2.270

2.832

2.783

2.932

3.149

4.156

Gia đình

233

424

529

520

650

701

1.233

Tu sĩ

-

3

4

5

3

4

 

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse M. Trần Minh Phú Quản nhiệm 1976 - 1983
2 Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn Quản nhiệm 1983 - 1987
3 Giuse Phạm Văn Hữu Chánh xứ 1990 - 1992
4 Gioan B. Nguyễn Đăng Tuệ Quản nhiệm 1992 - 1993
5 Giuse Trần Văn Hàm Quản nhiệm 1993 - 1995
6 Phaolô Nguyễn Đức Thành Quản nhiệm 1995 - 2000
7 Phaolô Nguyễn Trọng Xuân Chánh xứ 2000 - 2008
8 Giuse Đoàn Phi Long Chánh xứ 2008 - 2017
9 Giuse Nguyễn Văn Cường Chánh xứ 03/08/2017 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ