Giáo Xứ Bình Hòa

Tên giáo xứ Bình Hòa
Giáo hạt Gia Ray
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 5300
Giáo dân 5
Quan thầy Đức Mẹ Hồn xác Lên Trời
Địa chỉ giáo xứ Ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Ðồng Nai
Email [email protected]
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

07:00

17:00

19:00

Các ngày 13 hàng tháng có lễ tại Đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Châu-ro ( Làng dân tộc Châu-ro)

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1963, có khoảng 50 người công giáo dân tộc Châu Ro đã ở vùng đất Dinh Điền Ông Cung, gọi tắt là Ông Cung. Năm 1964, Cha Giuse Trịnh Quang Cảnh qui tụ giáo dân nơi đây và thành lập điểm truyền giáo Ông Cung. Cùng năm, cộng đoàn Ông Cung dựng một nhà nguyện để giáo dân quây quần đọc kinh và hàng tuần quý Dì dòng Đaminh đến dạy giáo lý. Lúc này, giáo dân đi lễ Chúa Nhật ở Giáo xứ Thái Xuân. Năm 1972, Cha Đaminh Đinh Cao Đàm chánh xứ Bảo Vinh quản nhiệm giáo điểm này. Cùng năm, khoảng 150 gia đình công giáo từ các miền: Bắc - Trung - Nam di dân về đây làm ăn, sinh sống. Sau đó, Cha Đaminh đổi tên Giáo điểm Ông Cung thành Phú Long. Năm 1975, Giáo điểm Phú Long được nâng lên thành Giáo họ và đổi tên là Giáo họ Bình Hòa trực thuộc Giáo xứ Thánh Gia. Một năm sau, Cha Đaminh cùng cộng đoàn nâng cấp và nới rộng nhà nguyện để giáo dân Bình Hoà có nơi dâng lễ, cầu nguyện tại Giáo họ. Năm 1993, Giáo họ Bình Hòa được Cha Đaminh Phạm Hiến Thành chánh xứ Xuân Bình quản nhiệm. Chín năm sau, Cha Giuse Trần Quốc Thắng kế nhiệm Cha Đaminh phụ trách Giáo họ Bình Hòa. Ngày 15.09.2004, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng Giáo họ Bình Hòa lên thành Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Giuse làm chánh xứ tiên khởi. Bốn năm sau, Cha Giuse và cộng đoàn Bình Hoà khởi công xây dựng nhà thờ mới và khánh thành ngày 23.07.2013.

Năm 2017, Cha Gioakim Phan Công Chính được bổ nhiệm làm chánh xứ cho đến nay. Hiện nay, Cha Goakim tiếp tục hướng dẫn giáo dân Bình Hoà ngày thêm vững mạnh trong đức tin và triển nở trong tình mến.

Địa dư Đông giáp xứ Bình Tân; Tây giáp xứ Xuân Bình; Nam giáp xứ Thọ Lộc; Bắc giáp xứ Phú Xuân

Diện tích 8 km2

Ngày chầu lượt  Chúa nhật II Phục Sinh

Tu hội trong giáo xứ hiện nay Tu đoàn Tình Thương - Cộng đoàn Bình Hoà

Linh mục đương nhiệm Gioakim Phan Công Chính (17/08/2017 - )

Thống kê

Năm

2004

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2020

2024

Giáo dân

2.150

2.380

2.540

2.450

2.301

2.378

2.472

3.037

5

Gia đình

457

520

351

377

451

469

494

761

2

Tu sĩ

6

6

6

5

5

4

4

4

0

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Đaminh Đinh Cao Đàm Quản nhiệm 1972 - 1980
2 Laurenxô Nguyễn Trường Thăng Quản nhiệm 1981 - 1992
3 Đaminh Phạm Hiến Thành Quản nhiệm 1993 - 2002
4 Giuse Trần Quốc Thắng Chánh xứ 2002 - 2017
5 Gioakim Phan Công Chính Chánh xứ 17/08/2017 -
6 Giuse Trần Du Đồng Phó xứ 07/10/2022 - 10/2023
7 Phaolô Võ Tấn Lộc Phó xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ