Giáo Xứ Bình Lộc

Tên giáo xứ Bình Lộc
Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 5628
Giáo dân 3419
Quan thầy Đức Mẹ Vô Nhiễm
Địa chỉ giáo xứ Xã Xuân Thiện, Thống Nhất, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1936, Cha Vaquier dẫn khoảng 30 gia đình công giáo vào vùng đất Kiệm Tân, Long Khánh làm công nhân đồn điền cao su Bình Lộc (SIPH). Cùng năm, Cha Vaquier và cộng đoàn đã dựng một nhà nguyện nhỏ làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1942, Đức Cha Jean Cassaigne thành lập Giáo xứ Bình Lộc thuộc Giáo hạt Biên Hòa trong Giáo phận Sài Gòn và cử Cha Gioan Baotixita Trần Văn Hưởng phụ trách Giáo xứ trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Cùng năm, Cha Gioan Baotixita và cộng đoàn Bình Lộc xây nhà thờ (8m x 25m) bằng vật liệu nhẹ. Qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Bình Lộc từng bước ổn định, các sinh hoạt tôn giáo và cở sở vật chất cũng được nâng cao. Năm 2008, Cha Giuse Nguyễn Văn Cường về phụ trách Giáo xứ Bình Lộc. Cha Giuse cùng cộng đoàn xây nhà giáo lý (2009) và nhà xứ (2011). Hai năm sau, Cha Giuse và cộng đoàn khởi công xây dựng nhà thờ mới khang trang. Hiện nay, cộng đoàn Giáo xứ Bình Lộc đã ổn định và đang phát triển về mọi mặt.

Ngày 03/08/2017 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Phêrô Lâm Thái Bình.

Địa dư Đông giáp xã Bình Lộc; Tây giáp xã Quang Trung; Nam giáp xã Xuân Thạnh; Bắc giáp xã Quang Trung.

Diện tích 17,63 km2

Ngày chầu lượt Chúa Nhật trước 19.03 (lễ Thánh Giuse)

Linh mục đương nhiệm Phêrô Lâm Thái Bình (03/08/2017 - )

 

Thống kê

Năm

1974

1992

2003

2013

2020

2024

Giáo dân

1.169

2.274

2.304

2.953

3419

3419

Gia đình

193

712

742

813

1.003

Tu sĩ          

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Gioan Bt. Trần Văn Hưởng Chánh xứ 1942 - 1945
2 Phêrô Trần Văn Khuê Chánh xứ 1945 - 1950
3 Giuse Vũ Hữu Văn Chánh xứ 1950 - 1970
4 Vinhsơn Nguyễn Ngọc Quý Chánh xứ 1970 - 1997
5 Đaminh Nguyễn Kim Nhuận Chánh xứ 1997 - 09/2007
6 Giuse Nguyễn Việt Tiến Chánh xứ 2007 - 2008
7 Giuse Nguyễn Văn Cường Chánh xứ 11/2008 - 03/08/2017
8 Phêrô Lâm Thái Bình Chánh xứ 03/08/2017 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ