Giáo Xứ Cây Gáo

Tên giáo xứ Cây Gáo
Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 7800
Giáo dân 2272
Quan thầy Lễ Chúa Hiển Linh
Địa chỉ giáo xứ Xã Thanh Bình, Trảng Bom, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

07:00

16:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, Cha Nguyễn Đình Chuẩn dẫn một số gia đình công giáo đến khu vực cây số 7 trên tuyến đường đi Cây Gáo (bên cạnh hồ Trị An) để khai hoang lập nghiệp và lập thành Giáo xứ Cây Gáo. Thời gian đầu, cộng đoàn Cây Gáo dựng một nhà thờ nhỏ đơn sơ làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Ngày 02.01.1976, Giáo xứ Cây Giáo được đổi tên thành Giáo xứ Hiển Linh và Cha Đaminh Nguyễn Đính được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi. Cha Đaminh và cộng đoàn dựng lại nhà thờ bằng gỗ, mái tôn (12m x 20m). Trong giai đoạn từ 1991 đến 1999, cộng đoàn Hiển Linh di chuyển nhà thờ về địa điểm hiện tại (cách nhà thờ cũ khoảng 2 km) và xây dựng ngôi thánh đường kiên cố (40m x 20m). Năm 1999, Cha Gioan Baotixita Phan Kế Sự về coi sóc Giáo xứ. Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho giáo dân, Cha Gioan Baotixita đã cùng với cộng đoàn xây dựng Đài Đức Mẹ và nhà giáo lý. Năm 2011, Cha Giuse Nguyễn Minh Quân về phụ trách Giáo xứ. Cha Giuse đã từng bước giúp đời đức tin và các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào nề nếp và ổn định cho đến nay.

Tháng 09/2019 Giáo xứ hân hoàn chào đón Cha Tân Chánh xứ Đaminh Đỗ Thanh Chương.

Địa dư Đông giáp xứ Dốc Mơ; Tây giáp xứ Lợi Hà; Nam giáp xứ Bình Minh; Bắc giáp hồ Trị An.

Diện tích 25 Km2

Ngày chầu lượt Lễ Chúa Hiển Linh

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay Đa Minh Tam Hiệp - Tu xá Thánh Phanxicô Xaviê

Linh mục đương nhiệm Đaminh Đỗ Thanh Chương (2019 -)

2.298

Thống kê

Năm

  1975

1989

  1994

2003

2006

  2013

2020

Giáo dân

1.500

1.650

 1.528

  2.082  

2.014

 2.456

2.298

Gia đình  

-

-

-

-

478

603

727

Tu sĩ

-

-

-

-

3

 6

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Nguyễn Đình Chuẩn Đặc trách 1954 - 1957
2 Đaminh Lê Đình Kiểm Quản nhiệm 1957 - 1962
3 Nguyễn Văn Định Quản nhiệm 1962 - 1964
4 Đaminh Nguyễn Đính Chánh xứ 1976 - 1990
5 Phêrô Vũ Công Bình Chánh xứ 1990 - 1996
6 Đaminh Vũ Đình Thái Chánh xứ 1996 - 1999
7 Gioan Bt. Phan Kế Sự Chánh xứ 1999 - 2004
8 Giuse Nguyễn Văn Hóa Chánh xứ 2004 - 2010
9 Giuse Nguyễn Minh Quân Chánh xứ 2010 - 2019
10 Đaminh Đỗ Thanh Chương Chánh xứ 09/2019 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ