Giáo Xứ Đức Thắng

Tên giáo xứ Đức Thắng
Giáo hạt Túc Trưng
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 1862
Quan thầy Thánh Tâm Chúa Giêsu
Địa chỉ giáo xứ Ấp Ðức Thắng 2, xã Túc trưng, Ðịnh Quán, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

18:30

05:00

18:30

05:00

05:00

05:00

07:00

18:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Nguyên thủy tại đây chỉ có người dân tộc Jro sống bằng nghề du mục, săn bắn. Khoảng năm 1946-1948, những người Jro quy tụ lại sống ở gần suối Tam Bung. Cũng trong thời gian này họ mới chính thức mang tên họ “Điểu”. Năm 1957, Cha Gioan Baotixita Đoàn Như Bách về làm chánh xứ Túc Trưng.Cha Gioan Baotixita rất quan tâm đến việc truyền giáo cho người Jro. Sáu năm sau, nơi đây đã có 20 gia đình người Jro theo đạo Công Giáo. Năm 1968, dân tộc Chrau và dân tộc Jro được quy tụsống tập trung nên họ theo đạo rất đông và cộng đoàn này được gọi là Châu Ro (Chrau - Jro). Một năm sau, một họ đạo dân tộc được thành lập với tên gọi Giáo họ Thánh Tâm thuộc Giáo xứ Túc Trưng. Cùng năm, cộng đoàn Thánh Tâm đã xây dựng nhà nguyện tạm bằng gỗ, mái tôn để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1979, Cha Gioan Đoàn Phú Xuân phụ trách họ đạo này đã cùng với cộng đoàn xây nhà thờmới (15m x 40m) đểgiáo dâncó nơi tham dự thánh lễ sốt sắng.Năm 1989, Giáo họ Thánh Tâm được đổi tên thành Đức Thắng. Qua các thời quý Cha coi sóc, đời sống đức tin của giáo dânĐức Thắng ngày thêm vững mạnh. Năm 2000, Giáo họ Đức Thắng được nâng lên thành GHBL và Cha Antôn Trần Văn Bài quản nhiệm GHBL này. Chín năm sau, GHBL Đức Thắng được nâng lên thành Giáo xứ và Cha Giuse Nguyễn Kim Long được cử làm chánh xứ tiên khởi. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, Giáo xứ có thêm nhà giáo lý mới và các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn đã đi vào nề nếp, ổn định.

Năm 2015 Cha Phanxico Xavie Trần Đức Hòa được bổ nhiệm về để coi sóc Giáo xứ.

Địa dư  Phía Đông giáp giáo xứ Tam Phú, phía Tây giáp giáo xứ Thống Nhất, phía Nam giáp Quốc lộ 20, phía Bắc giáp nông trường cao su Túc Trưng.

Diện tích  42,32 km2

Ngày chầu lượt  Lễ Mình và Máu Chúa Kitô

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay  Con Đức Mẹ Mân Côi (Chí Hòa)- Cộng đoàn Đức Thắng

Linh mục đương nhiệm  Phanxico Xavie Trần Đức Hòa (2015 -)

Thống kê

Năm

1994

2003

2009

2010

2011

2013

 2020

Giáo dân

1.005

1.926

1.768

1.532

1.850

1.900

1862

Gia đình

-

503

457

331

448

480

551

Tu sĩ

-

-

3

4

4

3

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Gioan Bt. Đoàn Như Bách Đặc trách 1965 - 1979
2 Gioan M. Đoàn Phú Xuân Đặc trách 1980 - 1984
3 Phaolô Nguyễn Văn Diệu Đặc trách 1985 - 1989
4 Giuse Vũ Anh Thu Đặc trách 1989 - 2000
5 Antôn Trần Văn Bài Đặc trách 2000 - 2007
6 Giuse Nguyễn Kim Long Quản nhiệm 2007 - 2009
7 Giuse Nguyễn Kim Long Chánh xứ 2009 - 2015
8 Phanxicô X. Trần Đức Hòa Chánh xứ 2015 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ