Giáo Xứ Ngọc Thanh

Tên giáo xứ Ngọc Thanh
Giáo hạt Túc Trưng
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 8200
Giáo dân 2062
Quan thầy Lễ Thánh Gia
Địa chỉ giáo xứ Xã Ngọc Thanh, Ðịnh Quán, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

04:30

04:30

04:30

17:30

04:30

04:30

04:30

16:30

19:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1980, một số giáo dân từ những miền khác di cư đến xã Ngọc Định và xã Thanh Sơn, huyện Định Quán lập nghiệp và lập nên Giáo điểm truyền giáo, trực thuộc Giáo xứ La Ngà dưới sự chăm sóc của Cha Antôn Vũ Quang Minh. Vì cách xa nhà thờ nên việc tham dự các sinh hoạt tôn giáo của cộng đoàn gặp nhiều khó khăn.Ngày 31.12.1989, Cha Antôn đã đến Giáo điểm này quy tụ cộng đoàn vàthành lập Giáo họ Thánh Gia.Một năm sau, Ban điều hành Giáo họ được thành lập và cộng đoàn Thánh Gia dựng một nhà nguyện tạm bằng tranh làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Dưới sự hướng dẫn của Cha Antôn, cộng đoàn Giáo họ Thánh Gia đã có những sinh hoạt tôn giáo ổn định và đời sống đức tin ngày càng thăng tiến. Năm 1994, Cha Antôn và cộng đoàn Thánh Gia khởi công xây dựng nhà thờ mới và khánh thành một năm sau đó.Cũng trong thời gian này, Giáo họ Thánh Gia được đổi tên thành Ngọc Thanh (Ngọc Định - Thanh Sơn).Năm 2002, Cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc, phó xứ La Ngà được cử đặc trách Giáo họ Ngọc Thanh. Bốn năm sau, Giáo họ Ngọc Thanh được nâng lên thành Giáo xứ và Cha Giuse được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi. Tháng 10.2010,Cha Giuse cùng với giáo dân khởi công xây dựng nhà thờ, tháp chuông, nhà giáo lý và tu sửa các tượng đài. Dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh Đỗ Thanh Chương, Giáo xứ Ngọc Thanh đã ổn định và phát triển về mọi mặt.

Tháng 09/2019 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Gioan Bosco Mai Xuân Hữu về coi sóc giáo xứ kế nhiệm cha Đaminh.

Địa dư  Đông giáp xứ Định Quán; Tây giáp lòng hồ Trị An; Nam giáp lâm trường La Ngà; Bắc giáp GHBL Xuân Thanh.

Diện tích  18 km2

Ngày chầu lượt  CN III MC

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay

  • Trợ Thế Gioan Thiên Chúa- Cơ sở Tông đồ Thánh Bênêđictô Menni
  • Đaminh Thánh Tâm- Tu sở Thánh Phaolô

Linh mục đương nhiệm  Gioan Bosco Mai Xuân Hữu (09/2019 -)

Thống kê

Năm

2003

2007

2009

2011

2013

 2020

Giáo dân

1.327

1.484

1.524

1.481

1.781

2062

Gia đình

331

371

476

463

533

611

Tu sĩ

Nữ

-

5

5

5

5

 

Nam

-

2

3

3

3

 

 

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Antôn Vũ Quang Minh Đặc trách 1989 - 2000
2 Phêrô Vũ Công Bình Quản nhiệm 2001 - 2002
3 Giuse Nguyễn Đức Ngọc Chánh xứ 2006 - 2013
4 Giuse Nguyễn Đức Ngọc Chánh xứ 2006 - 2013
5 Antôn Phạm Văn Khải Phó xứ 2007 - 2008
6 Anphongsô Hồ Ngọc Thắng Phó xứ 2008 - 2009
7 Matthêu Lê Lực Phó xứ 2010 - 2012
8 Đaminh Đỗ Thanh Chương Chánh xứ 28/08/2013 - 09/2019
9 Gioan Bosco Mai Xuân Hữu Chánh xứ 11/10/2019 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ