Giáo Xứ Suối Nho

Tên giáo xứ Suối Nho
Giáo hạt Túc Trưng
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 13686
Quan thầy Thánh Giuse
Địa chỉ giáo xứ Ấp 4, xã Suối Nho, Ðịnh Quán, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

07:00

16:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1975, một số giáo dân gốc Bùi Chu, Phát Diệm đến xã Phú Túc, Định Quán, Đồng Nai lập nghiệp. Theo thời gian, giáo dân đến đây lập nghiệp ngày càng đông và cộng đoàn đã dựng một nhà nguyện tạm bằng cây, mái tranh làm nơi đọc kinh, cầu nguyện. Một thời gian sau, Cha Phêrô Trần Đức Nam quy tụ giáo dân nơi đây và lập nên một Họ đạo thuộc Giáo xứ Tam Phú. Năm 1988, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật chính thức nâng Họ đạo này lên thành Giáo xứ và lấy tên là Giáo xứ Suối Nho (nho rừng mọc nhiều bên suối nên nơi đây được gọi là Suối Nho),đồng thời Đức Cha Phaolô Maria bổ nhiệm Cha Antôn Trần Văn Bài làm chánh xứ tiên khởi. Bên cạnh việc giúp cho sinh hoạt của các hội đoàn đi vào nề nếp, Cha Antôn và cộng đoàn Suối Nho đã xây dựng nhà thờ, nhà xứ và nhà giáo lý. Năm 1998, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bình kế nhiệm Cha Antôn. Cha Gioan Baotixita giúp cộng đoàn tu sửa nhà thờ và giúp cho đời sống thiêng liêng của giáo dân Suối Nho ngày càng thăng tiến. Mười năm sau, Cha Giuse Nguyễn Đức Thắng đến phụ trách Giáo xứ. Cha Giuse cùng với cộng đoàn Suối Nho xây dựng nhà giáo lý, hội trường, đài Đức Mẹ và đài thánh Giuse. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, cộng đoàn Suối Nho đã ổn định và phát triển về mọi mặt .

Tháng 09/2020 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Phanxico X. Hoàng Văn Hương về coi sóc giáo xứ.

Địa dư  Đông giáp xứ Xuân Bắc; Tây giáp xứ Túc Trưng; Nam giáp xứ Tín Nghĩa; Bắc giáp xứ La Ngà.

Diện tích  15,53 km2

Ngày chầu lượt  Chúa Nhật trước 19.03

Tu hội trong Giáo xứ hiện nay  Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn- Cộng đoàn Suối Nho

Linh mục đương nhiệm  Phanxicô X. Hoàng Văn Hương (07/10/2020 - )

Thống kê

Năm

1980

1990

1993

2003

2007

2011

2013

 2020

2024

Giáo dân

2.000

18.000

9.325

9.230

9.782

11.949

12.271

11233

13686

Gia đình

-

-

2.657

1.972

2.141

2.476

2.681

2595

2671

Tu sĩ

-

-

6

6

7

8

9

 

0

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phêrô Trần Đức Nam Đặc trách 1975 - 1984
2 Giuse Trần Xuân Lãm Quản nhiệm 1984 - 1987
3 Antôn Trần Văn Bài Chánh xứ 1988 - 1998
4 Gioan Bt. Nguyễn Văn Bình Chánh xứ 1998 - 2008
5 Gioan Phạm Thế Hiệu Phó xứ 2005 - 2008
6 Phaolô Lê Công Nguyên Phó xứ 2008 - 2011
7 Giuse Nguyễn Đức Thắng Chánh xứ 2008 - 09/2020
8 Bênađô Tô Ngọc Hân Phó xứ 07/2011 - 07/2013
9 Tôma Nguyễn Duy Tân Phó xứ 2013 - 2018
10 Giuse Nguyễn Anh Tuấn Phó xứ 09/2018 - 08/09/2020
11 Phanxicô X. Hoàng Văn Hương Chánh xứ 07/10/2020 -
12 Giuse Bùi Kim Quang Phó xứ 08/09/2020 - 19/03/2022
13 Giuse Bùi Thế Hiệp Phó xứ 19/03/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ