Giáo Xứ Xuân Trung

Tên giáo xứ Xuân Trung
Giáo hạt Túc Trưng
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 590
Quan thầy Phanxicô Xaviê
Địa chỉ giáo xứ
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1993, một số giáo dân Việt kiều Campuchia từ Phú Cường và một số người dân tộc Châu Ro đến sinh sống tại xã Thanh Sơn và hình thành Giáo điểm truyền giáo Xuân Trung. Thời gian đầu, cộng đoànXuân Trung dựng một nhà nguyện tạm bằng gỗ và được Cha Giuse Trần Văn Hội, chánh xứ Phú Lý đến dâng lễ vàocác dịp lễ trọng. Năm 2002,Cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc được cử làm chánh xứ Ngọc Thanh và coi sóc Giáo điểm Xuân Trung. Ba năm sau, Giáo điểm Xuân Trung được nâng lên thành GHBL, trực thuộc Giáo xứ Ngọc Thanh.Lúc này, cộng đoàn Xuân Trung có khoảng 92 gia đình Công Giáo. Năm 2008, Cha Antôn Phạm Văn Khảiphụ trách Giáo xứ Xuân Trường và quản nhiệm GHBL Xuân Trung. Bên cạnh việc giúp cho sinh hoạt của các hộiđoàn đi vào nề nếp, Cha Antôn cùng giáo dân Xuân Trung tu sửa nhà nguyện để cộng đoàn có nơi tham dự thánh lễ sốt sắng hơn. Hiện nay, Cha Antôn đang dẫn dắt đoàn chiên Xuân Trung xây dựng Giáo họ ngày càng phát triển trong tình hiệp nhất yêu thương và luôn  kỳ vọng vào tương lai tươi sáng.

Năm 2019 Cha Phê rô Nguyễn Phước Hưng được bổ nhiệm về làm quản xứ để coi sóc và hướng dẫn Giáo xứ.

Địa dư  Đông giáp rừng Nam Cát Tiên; Tây giáp hồ Trị An; Nam giáp xứ Xuân Trường; Bắc giáp xứ Phú Lý.

Diện tích  60km2

Ngày chầu lượt  CN XV TN

Linh mục quản nhiệm  Phê rô Nguyễn Phước Hưng ( 2019-)

Thống kê

Năm

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 2020

Giáo dân

621

647

548

559

603

587

645

590

Gia đình

-

125

129

133

136

138

154

157

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phêrô Vũ Công Bình Quản nhiệm 2001 - 2005
2 Giuse Nguyễn Đức Ngọc Quản Nhiệm 2002 - 2008
3 Antôn Phạm Văn Khải Quản nhiệm 2008 - 2014
4 Anrê Phạm Linh Tiên Quản nhiệm 2014 - 2019
5 Phêrô Nguyễn Phước Hưng Quản nhiệm 12/10/2019 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ