Giáo Xứ Nagoa

Tên giáo xứ Nagoa
Giáo hạt Túc Trưng
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 4394
Quan thầy Giuse Thợ (01.05)
Địa chỉ giáo xứ Xã Suối Nho, Ðịnh Quán, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

07:00

17:00

19:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1963, một số Việt Kiều công giáo Campuchia về nước và đến khu vực xã Suối Nho, Định Quán lập nghiệp. Một năm sau, Cha Gioan Baotixita Đoàn Như Bách quy tụ cộng đoàn Campuchia và một số gia đình định cư tại đây lập nên Giáo điểm truyền giáo Tam Bung. Cùng năm, Cha Gioan Baotixita và cộng đoàn Tam Bung dựng nhà nguyện bằng gỗ và mái lá để làm nơi đọc kinh và cầu nguyện. Năm 1972, một số lượng lớn người công giáo từ các nơi khác di cư về đây làm ăn, sinh sống. Bốn năm sau, một nhóm giáo dân từ các Giáo phận Bùi Chu và Thanh Hóa đến đây lập nghiệp và cùng với cộng đoàn Tam Bung lập nên Giáo họ Giuse Thợ (Nagoa) thuộc Giáo xứ Tam Phú. Năm 1988, Giáo họ Giuse Thợ được sáp nhập vào Giáo xứ Suối Nho dưới sự coi sóc của Cha Antôn Trần Văn Bài. Bốn năm sau, Cha Antôn cùng với cộng đoàn Tam Bung dựng một nhà nguyện bằng gỗ, mái tôn thay thế nhà nguyện cũ. Năm 1993, Đức Cha Phaolô MariaNguyễn Minh Nhật nâng Giáo họ Giuse Thợ lên thành GHBL. Cuối năm 1997, Cha Antôn và cộng đoàn khởi công xây dựng nhà thờ, nhà xứ và khánh thành năm 1999. Qua các thời quý Cha quản nhiệm, cộng đoàn Giuse Thợ dần phát triển trong đức tin và tình mến. Năm 2008, GHBL Giuse Thợ chính thức được nâng lên thành Giáo xứ và được đổi tên là Giáo xứ Nagoa. D sự hướng dẫn của Cha Luca Phạm Thanh Phong, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn đã đi vào nề nếp và đời sống thiêng liêng ngày càng thăng tiến.

Năm 2019 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Giuse Đỗ Minh Đức kế nhiệm cha Benêdictô.

Địa dư  Đông giáp xứ Xuân Bắc, Tây giáp xứ Tín Nghĩa, Nam giáp xứ Suối Nho, Bắc giáp xứ Tam Phú.

Diện tích  23,92km2

Ngày chầu lượt  Chúa Nhật đầu tháng 5

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay  Trợ Thế Gioan Thiên Chúa-Tu xá Thánh Gioan Granda

Linh mục đương nhiệm Giuse Đỗ Minh Đức (09/2019-)

Thống kê

Năm

1990

2003

2005

2009

2011

2013

 2020

Giáo dân

840

3.600

3.755

3.880

3.995

3.995

4034

Gia đình

143

613

639

661

681

681

897

Tu sĩ

-

-

-

1

3

3

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Gioan Bt. Đoàn Như Bách Đặc trách 1970 - 1979
2 Phêrô Trần Đức Nam Quản nhiệm 1979 - 1984
3 Giuse Trần Xuân Lãm Quản nhiệm 1984 - 1986
4 Micae Nguyễn Hữu Kiều Quản nhiệm 1986 - 1988
5 Antôn Trần Văn Bài Quản nhiệm 1988 - 1998
6 Gioan Bt. Nguyễn Văn Bình Quản nhiệm 1998 - 2005
7 Gioan Bt. Nguyễn Quốc Thư Phụ tá 2005 - 2008
8 Luca Phạm Thanh Phong Chánh xứ 2008 - 2014
9 Luca Phạm Thanh Phong Chánh xứ 2008 - 2014
10 Giuse Phạm Văn Diệm Phụ tá 07/07/2013 - 2015
11 Giuse Trần Ngọc Diệm Chánh xứ 2014 - 2015
12 Bênêđictô Nguyễn Phi Hành Chánh xứ 08/2015 - 09/2019
13 Giuse Đỗ Minh Đức Chánh xứ 30/09/2019 -
14 Giuse Nguyễn Minh Vương Phó xứ 08/09/2020 - 19/03/2022
15 Giacôbê Nguyễn Ngọc Long Phó xứ 19/03/2022 -
16 Martinô Nguyễn Công Minh Phó xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ