Giáo Xứ Xuân Sơn

Tên giáo xứ Xuân Sơn
Giáo hạt Túc Trưng
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 875
Quan thầy Thánh Giuse (19.03)
Địa chỉ giáo xứ Ấp 7, Xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm1990, một số giáo dân đến xã Thanh Sơn, La Ngà làm công nhân cho công ty Lâm Nghiệp La Ngà và hình thành Giáo điểm truyền giáo Xuân Sơn. Thời gian đầu, cộng đoàn Xuân Sơn được Cha Antôn Vũ Quang Minh chánh xứ La Ngà coi sóc. Năm 2002, Giáo điểm Xuân Sơn được nâng lên thành GHBL và trực thuộc Giáo xứ Ngọc Thanh. Sáu năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Xuân Sơn lên thành Giáo xứ. Tháng 06.2009, Cha Phêrô Lâm Thái Bình được cử phụ trách Giáo xứ Xuân Sơn trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Vì số giáo dân và nhu cầu mục vụ cho Giáo xứ ngày càng tăng, cộng đoàn Xuân Sơn đã dựng một nhà xứ (8m x 8m) và nhà thờ bằng cây, gỗ, mái tôn với kích thước 15m x 35m làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Bên cạnh việc giúp cho sinh hoạt của các hội đoàn đi vào ổn định, Cha Phêrô cùng với cộng đoàn kiến thiết cơ sở vật chất của Giáo xứ thêm khang trang. Dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô, cộng đoàn Xuân Sơn đã từng bước lớn mạnh trong đức tin và tình mến như hiện nay.

Năm 2017 Cha Đaminh Nguyễn Quốc Hưng được bổ nhiệm về làm Cha Chánh xứ để coi sóc và hướng dẫn Giáo xứ.

Địa dư  Đông giáp xứ Thạch Lâm; Tây giáp xứ Ngọc Thanh; Nam giáp xứ Xuân Kiên; Bắc giáp Xuân Trường.

Diện tích  77,6km2

Ngày chầu lượt  Lễ Thánh Gia Thất

Linh mục đương nhiệm  Đaminh Nguyễn Quốc Hưng (2017 - )

Thống kê

Năm

2008

2010

2012

2013

 2020

2024

Giáo dân

1.410

1.334

1.160

1.218

875

875

Gia đình

218

292

260

280

157

Tu sĩ

         

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Antôn Vũ Quang Minh Quản nhiệm 1990 - 2000
2 Phêrô Vũ Công Bình Quản nhiệm 2001 - 2002
3 Giuse Nguyễn Đức Ngọc Quản nhiệm 2002 - 2009
4 Phêrô Lâm Thái Bình Chánh xứ 06/2009 - 03/08/2017
5 Đaminh Nguyễn Quốc Hưng Chánh xứ 2017 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ