Giáo Xứ ĐanKar

Tên giáo xứ ĐanKar
Giáo hạt Túc Trưng
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 870
Quan thầy Thánh Phanxicô Xaviê (03.12)
Địa chỉ giáo xứ Cây số 112, Kp Hiệp Nghĩa, TT Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

18:00

06:00

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giacôbê Trần Mạnh Thắng Đặc trách 1964 - 1968
2 Antôn Nguyễn Tuế Đặc trách 1971 - 1990
3 Philipphê Lê Văn Năng Đặc trách 1990 - 1998
4 Giuse M. Phạm Hùng Sơn Quản nhiệm 1998 - 2009
5 Giuse Đinh Văn Thành Chánh xứ 2009 - 21/04/2022
6 Bênađô Tô Ngọc Hân Chánh xứ 19/03/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ