Giáo Xứ Định Quán

Tên giáo xứ Định Quán
Giáo hạt Túc Trưng
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 22000
Giáo dân 9641
Quan thầy Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Địa chỉ giáo xứ Ttr. Ðịnh Quán, Ðịnh Quán, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

07:00

16:45

18:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Vùng đất Giáo xứ Định Quán ngày nay là khu vực xưa kia người Châu Mạ sinh sống. Năm 1930, một số gia đình công giáo đến định cư tại xã Định Quán, quận Định Quán, Long Khánh và lập nên Giáo điểm truyền giáo. Năm 1965, một số gia đình công giáo từ Đồng Hiệp và những nơi khác đến đây sinh sống, lập nghiệp. Một năm sau, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn quyết định thành lập Giáo xứ Định Quán và cử Cha Placide Nguyễn Tấn Phát làm chánh xứ tiên khởi. Trong thời gian phục vụ cộng đoàn Định Quán, Cha Placide đã lần lượt xây dựng nhà thờ, nhà xứ và quy hoạch nghĩa trang. Năm 1972, Cha Antôn Nguyễn Tuế thay thế Cha Placide phụ trách Giáo xứ Định Quán. Vì cơ sở vật chất xuống cấp, nên Cha Antôn và cộng đoàn trùng tu lại nhà thờ, nhà xứ và nghĩa trang. Năm 1990, Cha Philipphê Lê Văn Năng được bổ nhiệm thay Cha Antôn coi sóc cộng đoàn Định Quán. Để đáp ứng nhu cầu mục vụ ngày càng cao của cộng đoàn, Cha Philipphê cho xây lại nhà thờ và nhà xứ mới. Qua các thời quý Cha quản xứ, giáo dân Giáo xứ Định Quán ngày càng gia tăng và tinh thần hiệp nhất yêu thương giữa các thành phần trong Giáo xứ ngày càng triển nở. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh Nguyễn Văn Lâm, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đã đi vào nề nếp, ổn định và đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng thăng tiến.

Tháng 08/2017 Cha Giuse Vũ Văn Khải được bổ nhiệm về làm Cha Chánh xứ để coi sóc và hướng dẫn Giáo xứ.

Địa dư  Phía Đông giáp xứ Gia Canh, phía Tây giáp xứ Ngọc Thanh, phía Nam giáp xứ ĐanKar, phía Bắc giáp xứ Xuân Hoa.

Diện tích  300 km2

Ngày chầu lượt  Chúa Nhật sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tu hội trong Giáo xứ hiện nay  Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn- Cộng đoàn Vinh Sơn Định Quán

Linh mục đương nhiệm  Giuse Vũ Văn Khải (03/08/2017 - )

Thống kê

Năm

1964

1974

1980

1990

2003

2007

2011

2013

 2020

2024

Giáo dân

80

1.850

5.000

11.000

9.856

16.000

11.400

12.310

8983

9641

Gia đình

-

-

617

1.359

1.217

1.977

2.512

2.579

2430

2642

Tu sĩ

-

-

-

-

4

3

4

6

 

14

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Placide Nguyễn Tấn Phát Chánh xứ 1965 - 1972
2 Antôn Nguyễn Tuế Chánh xứ 1973 - 1990
3 Philipphê Lê Văn Năng Chánh xứ 1990 - 1998
4 Giuse M. Phạm Hùng Sơn Chánh xứ 1998 - 2010
5 Giuse Nguyễn Đức Ngọc Phó xứ 2001 - 2002
6 Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng Phó xứ 2002 - 2005
7 Gioan Bt. Bùi Thái Bình Phó xứ 2005 - 2007
8 Phêrô Huỳnh Bá Khá Phó xứ 2006 - 2009
9 Giuse Đinh Văn Thành Phó xứ 2007 - 2009
10 Augustinô Nguyễn Thứ Lễ Phó xứ 2009 - 2013
11 Phêrô Cao Thọ Lành Chánh xứ 2010 - 2013
12 Giuse Nguyễn Duy Tân Phó xứ 2011 - 2012
13 Gioan Trần Hoàng Giang Phó xứ 14/09/2012 - 08/2013
14 Phêrô Nguyễn Phi Hoàng Phó xứ 2012 - 2015
15 Đaminh Nguyễn Văn Lâm Chánh xứ 09/2013 - 08/2017
16 Giuse Phan Thế Khanh Phó xứ 07/2013 - 03/09/2018
17 Giuse Nguyễn Bá Kính Phụ tá 09/2015 -
18 Giuse Vũ Văn Khải Chánh xứ 03/08/2017 -
19 Giuse Vũ Nhật Chí Sĩ Phó xứ 08/09/2020 - 10/2023
20 Giuse Phạm Đức Minh Công Phó xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ