Giáo Xứ Xuân Kiên

Tên giáo xứ Xuân Kiên
Giáo hạt Túc Trưng
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 663
Quan thầy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Địa chỉ giáo xứ Ấp 8, Xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1989, một số giáo dân gốc Giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm đến vùng rừng tre Bàu Kiên khai hoang lập nghiệp. Sau đó, dân khắp nơi di cư đến đâysinh sống ngày càng đông và làm nên Giáo điểm truyền giáo. Từ năm 1993, Cha Antôn Vũ Quang Minh chánh xứ La Ngà thường xuyên đến thăm và chăm sóc người công giáo thuộc Giáo điểm này. Cùng năm, giáo dân nơi đây đã dựng một nhà nguyện đơn sơ làm nơi đọc kinh và cầu nguyện. Bảy năm sau, Cha Phaolô Lê Văn Diệu,quản hạt Túc Trưng thay thế Cha Antôn coi sóc Giáo điểm này và đặt tên choGiáo điểm là Xuân Kiên. Năm 2002, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật cử Cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc làm chánh xứ Ngọc Thanh, đồng thời coi sóc năm Giáo điểm: Xuân Trường, Xuân Sơn, Xuân Trung, Xuân Thanh và Xuân Kiên. Khoảng hai tháng, ngài đến dâng thánh lễ một lần tại mỗi Giáo điểm. Ba năm sau, Giáo điểm Xuân Kiên được nâng lên thành GHBL. Năm 2009, Cha Phêrô Lâm Thái Bình đến phụ trách Giáo xứ Xuân Sơn và coi sóc GHBL Xuân Kiên. Cha Phêrô đến GHBL Xuân Kiên dâng lễ hai lần mỗi tuần cho bà con.Nhờ vậy, đời sống đức tin của giáo dân Xuân Kiên ngày thêm vững mạnh. Tháng 09.2010, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Xuân Kiên lên thành Giáo xứ và cử Cha Gioakim Phan Công Chính đến phục vụ Giáo xứ trong tư cách Cha xứ tiên khởi (2011). Nhờ sự hướng dẫn của Cha Gioakim, cùng với tình liên kết tương trợ của giáo dân Xuân Kiên, Giáo xứ đang hoàn thiện các cơ sở vật chất và lớn mạnh trong đời sống thiêng liêng như hiện nay.

Năm 2017 Cha Vinhsơn Trần Văn Lợi được bổ nhiệm về làm Cha Chánh xứ để coi sóc và hướng dẫn Giáo xứ.

Địa dư  Đông và Nam giáp sông Đồng Nai; Tây giáp Lâm Trường II; Bắc giáp xứ Xuân Sơn.

Diện tích  2,7 km2

Ngày chầu lượt  CN III MC

Linh mục đương nhiệm  Martinô Phạm Thiên Trường (10/2023 - )

Thống kê

Năm

2007

2009

2010

2011

2012

2013

 2020

2024

Giáo dân

738

770

797

561

574

561

663

663

Gia đình

184

160

163

107

119

120

138

Tu sĩ

             

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Nguyễn Đức Ngọc Quản nhiệm 2000 - 2009
2 Phêrô Lâm Thái Bình Quản nhiệm 06/2009 - 2011
3 Gioakim Phan Công Chính Chánh xứ 18/08/2011 - 03/08/2017
4 Vinhsơn Trần Văn Lợi Chánh xứ 2017 - 09/2023
5 Martinô Phạm Thiên Trường Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ