Giáo Xứ La Ngà

Tên giáo xứ La Ngà
Giáo hạt Túc Trưng
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 17890
Quan thầy Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Địa chỉ giáo xứ Ấp 1, xã Phú Ngọc, Ðịnh Quán, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

16:30

17:00

04:30

07:00

16:30

19:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1958, khoảng 10 gia đìnhcông giáo đến xã Định Quán, quận Định Quán, tỉnh Long Khánh lập nghiệpvà dựng một nhà nguyện tạm làm nơi đọc kinh, cầu nguyện. Lúc này, cộng đoàn được Cha Gioan Baotixita Đoàn Như Bách đến chăm sócmục vụ. Năm năm sau, số giáo dân nơi đây ngày càng tăng, nên Cha Gioan Baotixita đến dâng lễ cho cộng đoàn vào mỗi Chúa Nhật. Cuối năm 1962, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình thành lập Giáo xứ La Ngà và cử Cha Giacôbê Trần Mạnh Thắng phụ trách Giáo xứ trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Từ đây, các sinh hoạt của Giáo xứ dần đi vào ổn định và cộng đoàn La Ngà đã xây dựng nhà thờ mới (11m x 28m) bằng gạch, gỗ và mái tôn để có nơi dâng lễ và cầu nguyện xứng đáng hơn. Sáu năm sau, Cha Phêrô Nguyễn Thanh Long kế nhiệm Cha Giacôbê phụ trách Giáo xứ La Ngà. Vì nhu cầu mục vụ đòi hỏi nên ngôi nhà nguyện cũ được trùng tu và nới rộngkhang trang trên nền đất cũ. Năm 1975, Cha Antôn Vũ Quang Minh về phụ trách Giáo xứ. Năm 1984, do nước lòng hồ Trị An dâng cao, nên cộng đoàn La Ngà di chuyển nhà thờ đến khu vực đất hiện nay. Cùng năm, cộng đoàn Giáo xứ La Ngà lần lượt xây nhà thờ, nhà xứ, nhà giáo lý vàkhu sinh hoạt. Qua các thời quý Cha quản xứ, các cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện và đời sống đạo của giáo dân ngày thêm thăng tiến. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Lưu Thành Tâm, Giáo xứ La Ngà đã phát triển về mọi mặt.

Địa dư  Đông giáp xứ Định Quán; Tây giáp xứ Vĩnh An; Nam giáp xứ Phú Thiện; Bắc giáp xứ Ngọc Thanh

Diện tích  154km2

Ngày chầu lượt  Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay  Mến Thánh Giá Thủ Thiêm- Cộng đoàn La Ngà

Linh mục đương nhiệm  Phêrô Lưu Thành Tâm ( 2007 -)

Thống kê

Năm

1968

1974

1975

1995

2003

2011

2013

 2020

Giáo dân

452

1.310

4.000

7.726

8.573

11.447

11.832

13496

Gia đình

-

280

747

1.444

1.603

2.140

2.213

3321

Tu sĩ

-

7

2

2

2

2

2

 

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Gioan Bt. Đoàn Như Bách Đặc trách 1958 - 1962
2 Giacôbê Trần Mạnh Thắng Chánh xứ 1962 - 1968
3 Phêrô Nguyễn Thanh Long Chánh xứ 1968 - 1970
4 Giuse Nguyễn Võ Trang Chánh xứ 1970 - 1975
5 Antôn Vũ Quang Minh Chánh xứ 1975 - 2000
6 Tôma Aquinô Vũ Đình Hạo Phó xứ 1996 - 1999
7 Giuse Nguyễn Minh Sơn Quản nhiệm 2000 - 2001
8 Giuse Nguyễn Minh Sơn Quản nhiệm 2000 - 2001
9 Giuse Phạm Ngọc Duy Phó xứ 2001 - 2002
10 Phêrô Vũ Công Bình Chánh xứ 2001 - 2005
11 Giuse-Đệ Đoàn Viết Thảo Chánh xứ 2005 - 2007
12 Phêrô Hà Thế Hiện Phó xứ 2005 - 2008
13 Phêrô Lưu Thành Tâm Chánh xứ 10/2007 - 10/2023
14 Gioakim Phan Công Chính Phó xứ 08/12/2008 - 18/08/2011
15 Martinô Nguyễn Quốc Bảo Huân Phó xứ 2011 - 2013
16 Phêrô Nguyễn Đăng Ký Phó xứ 2013 - 2017
17 Phaolô Nguyễn Chí Thọ Phó xứ 2017 - 2019
18 Phaolô Nguyễn Duy Thiên Phó xứ 16/09/2019 - 10/2023
19 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Sơn Chánh xứ 10/2023 -
20 Giuse Nguyễn Duy Phưởng Phó xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ