Giáo Xứ Phú Dòng - Chúa Cứu Thế

Tên giáo xứ Phú Dòng - Chúa Cứu Thế
Giáo hạt Túc Trưng
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 998
Quan thầy Chúa Cứu Thế
Địa chỉ giáo xứ Xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1975, một số giáo dân miềnTrung di cư vào khu vực thuộc xã Phú Cường, Định Quán ngày nay lập nghiệp. Thời gian đầu, cộng đoàn này là một họ của Giáo xứ Thống Nhất và mượn nhà nguyện của Dòng Chúa Cứu Thế để sinh hoạt tôn giáo. Một năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng chính thức thành lập Giáo xứ Phú Dòng và bổ nhiệm Cha GioaKim Nguyễn Định, CSsR, làm chánh xứ tiên khởi. Trong thời gian phục vụ Giáo xứ, Cha Gioakim cùng với cộng đoàn Phú Dòng xây đài Đức Mẹ và nhà thờ mới (1994). Bên cạnh việc xây dựng đời sống vật chất, Cha Gioakim giúp đời sống tinh thần của giáo dân cũng ngày thêm lớn mạnh trong đức tin và tình mến. Năm 1998, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật quyết định trao Giáo xứ Phú Dòng cho quý Cha dòng Chúa Cứu Thế coi sóc. Năm 2005, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Phương kế nhiệm Cha Gioakim phụ trách Giáo xứ. Cha GioanBaotixita cùng cộng đoàn Phú Dòng trùng tu nhà thờ và kiến thiết khuôn viên nhà xứ. Đồng thời, Cha Gioan Baotixita giúp cho sinh hoạt của các đoàn thể đi vào nề nếp. Cuối năm 2006, Cha Giuse Trần Văn Hội kế nhiệm Cha Gioan Baotixita phụ trách Giáo xứ.

Năm 2015, Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh được  bổ nhiệm làm cha Tân Chánh Xứ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô, Giáo xứ Phú Dòng đã ổn định và phát triển như hiện nay.

Địa dư Đông giáp xứ Thống Nhất; Tây giáp hồ Trị An; Nam giáp xứ Dốc Mơ; Bắc giáp xứ Hiệp Nhất.

Diện tích:2 km2

Linh mục đương nhiệm Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh (2015-)

Ngày chầu lượt Lễ Đức Kitô Vua Vũ Trụ

Dòng, tu hội trong Giáo xứ hiện nay

Mến Thánh Giá Bà Rịa- Cộng Đoàn Phú Dòng

Bác Ai Phú Dòng(Foyer de Charité)- Tu hội Bác Ái Phú Dòng

Chúa Cứu Thế- Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế - Phú Dòng

Thống kê

Năm

1975

1980

1990

2003

2006

2011

2013

2020

Giáo dân

500

600

800

995

938

918

924

998

Gia đình

-

-

215

262

221

250

246

265

Tu sĩ

Nữ

-

-

2

12

19

18

 

Nam

-

-

-

4

5

5

3

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Gioakim Nguyễn Định Chánh xứ 1975 - 2005
2 Gioan B. Nguyễn Minh Phương Chánh xứ 2005 - 2006
3 Giuse Trần Văn Hội Chánh xứ 2006 - 2015
4 Giuse Nguyễn Hồng Phúc Phó xứ 2015 -
5 Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh Chánh xứ 2015 - 04/2023
6 Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh Chánh xứ 2015 - 04/2023
7 Gioan Bt. Lê Trung Ân Chánh xứ 06/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ