Giáo Xứ Xuân Phú

Tên giáo xứ Xuân Phú
Giáo hạt Túc Trưng
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 871
Quan thầy Thánh Giuse (19.03)
Địa chỉ giáo xứ
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1983, Cha Phêrô Trần Đức Nam thành lập Giáo họ Thánh Giuse trực thuộc Giáo xứ Tam Phú. Từ đây, giáo dân Giáo họ Thánh Giuse được quý Cha chánh xứ Tam Phú quan tâm săn sóc. Qua các thời quý Cha phụ trách, cộng đoàn Thánh Giuse cùng chung tay xây dựng nhà nguyện làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Tháng 08.2012, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Thánh Giuse lên thành Giáo xứ và đổi tên là Xuân Phú. Một năm sau, Cha Giuse Đệ Nguyễn Văn Thanh được cử đến phục vụ Giáo xứ  trong tư cách Cha xứ tiên khởi. Nhờ ơn Chúa giúp và sự hiệp nhất yêu thương của các thành phần trong Giáo xứ, Cha Giuse Đệ cùng với cộng đoàn Xuân Phú tích cực xây dựng đời sống tinh thần ngày càng vững mạnh trong đức tin và tình mến. Đồng thời, Cha Giuse cũng giúp giáo dân dựng nhà giáo lý đơn sơ để đáp ứng nhu cầu học hỏi giáo lý của cộng đoàn. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Đệ, sinh hoạt của các hộiđoàn đã đi vào nề nếp và ổn định.

Năm 2015 Cha Đaminh Đoàn Giang Sơn được bổ nhiệm về làm Cha Chánh xứ để coi sóc và hướng dẫn Giáo xứ.

Địa dư  Đông giáp xứ Nagoa; Tây, Nam và Bắc giáp xứ Tam Phú.

Diện tích  1,25km2

Ngày chầu lượt  Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Tu hội trong Giáo xứ hiện nay  Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn - Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm Tam Long Tuyền

Linh mục đương nhiệm 

Thống kê

Năm

2009

2011

2013

 2020

2024

Giáo dân

878

733

845

871

871

Gia đình

199

174

193

238

Tu sĩ

8

5

6

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Phạm Sơn Lâm Quản nhiệm 10/2007 - 2013
2 Giuse-Đệ Nguyễn Văn Thanh Chánh xứ 2013 - 08/2015
3 Đaminh Đoàn Giang Sơn Chánh xứ 2015 - 10/2023
4 Gioan Đào Xuân Trực Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ