Giáo Xứ Xuân Thanh

Tên giáo xứ Xuân Thanh
Giáo hạt Túc Trưng
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân
Quan thầy
Địa chỉ giáo xứ Túc Trưng
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Linh mục đương nhiệm Giuse Nguyễn Trung Hiếu (19/03/2022 - )

Thống kê

Năm 2024
Giáo dân
Gia đình
Tu sĩ

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Antôn Vũ Quang Minh Đặc trách 1989 - 2000
2 Giuse-Đệ Đoàn Viết Thảo Đặc trách 2000 - 2001
3 Phêrô Vũ Công Bình Đặc trách 2001 - 2002
4 Giuse Nguyễn Đức Ngọc Đặc trách 2002 - 2012
5 Micae Nguyễn Chí Hùng Chánh xứ 2018 - 19/03/2022
6 Micae Nguyễn Chí Hùng Chánh xứ 2018 - 19/03/2022
7 Giuse Nguyễn Trung Hiếu Chánh xứ 19/03/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ