Giáo Xứ Tiên Lâm

Tên giáo xứ Tiên Lâm
Giáo hạt Phương Lâm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 5
Quan thầy Thánh Giuse Trần Văn Tuấn
Địa chỉ giáo xứ
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

04:30

16:30

04:30

17:00

04:30

04:30

17:00

07:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Sau năm 1975, một số giáo dân thuộc Giáo xứ Thạch Lâm, họ Mân Côi (Xuân Lâm) và Phú Lâm đến định cư tại vùng đất hẻo lánh giáp rừng Nam Cát Tiên. Thời gian đầu, những tín hữu quy tụ nhau đọc kinh tại các nhà riêng để cùng giúp nhau giữ vững đức tin. Năm 1995, Cha Giuse Phạm Hùng Sơn, chánh xứ Thạch Lâm đến chăm sóc mục vụ cho những giáo dân vùng xa này. Giáo điểm truyền giáo Nam Cát Tiên được hình thành từ đây. Ngày 24.09.1996, Cha Giuse dâng thánh lễ đầu tiên tại Giáo điểm này. Một năm sau, Giáo điểm truyền giáo Nam Cát Tiên được nâng lên thành GHBL và được Cha Phanxicô Xaviê Võ Văn Thanh đang phụ trách Giáo họ Phú An (Giáo xứ Xuân Lâm hiện nay) quản nhiệm. Qua nhiều thời quý Cha quản nhiệm, cộng đoàn Nam Cát Tiên ngày càng vững mạnh trong đức tin, các sinh hoạt tôn giáo dần đi vào ổn định, các cơ sở vật chất như nhà nguyện, nhà xứ ngày càng chỉnh trang hơn. Năm 2012, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh đổi tên GHBL Nam Cát Tiên thành GHBL Tiên Lâm. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn đầy nhiệt tâm của Cha Phêrô Phạm Quốc Thuần, đời sống đức tin của cộng đoàn Tiên Lâm đang vững mạnh và các sinh hoạt mục vụ đã đi vào nề nếp. Năm 2019, Cha Giuse Nguyễn Trường Hải được bổ nhiệm thay cha Gioan Bt. Nguyễn Đức Hiển để tiếp tục hướng dẫn và coi sóc giáo xứ cho đến nay.

Địa dư  Đông giáp xứ Xuân Lâm; Tây giáp vườn quốc gia Nam Cát Tiên; Nam giáp xứ Tịnh Lâm; Bắc giáp xứ Đạ Tẻh ( Gp. Đà Lạt )

Diện tích 12 Km2

Ngày chầu lượt Chầu chung với Giáo xứ Xuân Lâm ( Lễ Đức Mẹ Mân Côi )

Linh mục đương nhiệm Giuse Nguyễn Trường Hải (2019-)

Thống kê 

Năm

2010

2012

2013

2020

Giáo dân

680

709

709

523

Gia đình

107

165

165

132

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse M. Phạm Hùng Sơn Đặc trách 1994 - 1997
2 Phanxicô X. Võ Quang Thanh Đặc trách 1997 - 2000
3 Tôma Trần Duy Linh Đặc trách 2000 - 2004
4 Đaminh Nguyễn Trung Chánh Quản nhiệm 04/2003 - 08/2010
5 Giuse Phạm Viết Hưng Đặc trách 2004 - 2005
6 Giuse Tạ Duy Tuyền Đặc trách 2005 - 2007
7 Gioan Bt. Nguyễn Thanh Hùng Đặc trách 2007 - 2013
8 Phêrô Phạm Quốc Thuần Đặc trách 2013 - 2018
9 Gioan Bt. Nguyễn Đức Hiển Chánh xứ 08/2017 - 09/2019
10 Gioan Bt. Nguyễn Đức Hiển Chánh xứ 08/2017 - 09/2019
11 Giuse Nguyễn Trường Hải Chánh xứ 16/09/2019 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ