Giáo Xứ Quang Lâm

Tên giáo xứ Quang Lâm
Giáo hạt Phương Lâm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 7
Quan thầy Mẹ Thiên Chúa
Địa chỉ giáo xứ Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Sơn, Tân Phú, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Sau năm 1975, giáo dân phần lớn thuộc các tỉnh miền Bắc di cư đến vùng kinh tế mới Quang Lâm lập nghiệp. Để có nơi cầu nguyện, sinh hoạt tôn giáo, bà con giáo dân đã dựng một nhà nguyện tạm bằng gỗ, mái tranh và lập nên Giáo họ 10 của Giáo xứ Phương Lâm. Ngày 31.01.1991, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đã nâng giáo họ 10 lên thành giáo xứ và đặt tên là Giáo xứ Quang Lâm, đồng thời Đức Cha bổ nhiệm Cha Micae Nguyễn Hữu Thu làm chánh xứ tiên khởi. Một năm sau, nhà nguyện cũ của Giáo xứ được tu sửa lại. Năm 1996, Cha Micae cùng với cộng đoàn xây dựng nhà thờ, nhà xứ và các tượng đài xung quanh nhà thờ. Hiện nay, Cha Phanxico X. Nguyễn Thanh Sơn  đang phụ trách Giáo xứ. Với sự hăng say và nhiệt tình của Cha Phanxico X, các sinh hoạt của cộng đoàn Giáo xứ Quang Lâm đã đi vào nề nếp và ổn định.

Địa dư: Đông giáp xứ Bình Lâm; Tây giáp xứ Ngọc Lâm; Nam giáp xứ Phương Lâm; Bắc giáp xứ Xuân Lâm.

Diện tích 12 km2

Ngày chầu lượt Chúa Nhật lễ Thánh Gia

Dòng tu trong xứ hiện nay Dòng Đức Bà Truyền Giáo

Linh mục đương nhiệm

Thống kê

Năm

1991

1998

2008

2010

2012

2013

  2020

2024

Giáo dân

3.150

4.447

4.956

5.000

5.144

5.511

6229

7

Gia đình

721

901

978

1.119

1.150

1.270

1544

3

Tu sĩ

4

3

2

4

4

4

 

0

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Micae Nguyễn Hữu Thu Chánh xứ 1991 - 2006
2 Giuse Trần Quang Minh Chánh xứ 2006 - 2010
3 Giuse Nguyễn Văn Sáu Chánh xứ 2010 - 2011
4 Đaminh Nguyễn Minh Phương Chánh xứ 2011 - 08/2017
5 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Sơn Chánh xứ 2017 - 10/2023
6 Tôma Toán Lê Đức Minh Trí Phó xứ 08/09/2020 - 10/2023
7 Phaolô Đinh Châu Khâm Chánh xứ 10/2023 -
8 Martinô Vũ Thiện Sang Phó xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ