Giáo Xứ Đồng Hiệp

Tên giáo xứ Đồng Hiệp
Giáo hạt Phương Lâm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 11400
Giáo dân 2056
Quan thầy Thánh Giuse
Địa chỉ giáo xứ 45, ấp 1, xã Phú Ðiền, Tân Phú, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

19:00

04:45

07:00

17:00

Chiều thứ 2 hằng tuần, lễ tại nghĩa trang giáo xứ, lúc 17g45. Chiều ngày 13 hằng tháng, lễ tại đài Đức Mẹ, lúc 17g45.

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Sau 1975, nhiều người từ khắp nơi (chủ yếu từ miền Bắc) di cư về Đồng Hiệp khai hoang lập nghiệp và hình thành nên Giáo điểm truyền giáo. Lúc này, Giáo điểm chỉ có một hoặc hai thánh lễ một năm do các cha trong hạt Phương Lâm phụ trách. Năm 1990, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật thành lập Giáo họ biệt lập Đồng Hiệp trực thuộc Giáo xứ Ngọc Lâm và cử thầy Vinh Sơn Nguyễn Thành Công và thầy Giuse Nguyễn Văn Khánh đến giúp cộng đoàn giáo dân Đồng Hiệp. Các thầy cùng với giáo dân mua lại mảnh đất của hợp tác xã Đồng Tâm và dựng ngôi nhà nguyện đầu tiên bằng cây, mái lá. Ngày 15.10.1993, Đức Cha Phaolô Maria nâng GHBL Đồng Hiệp thành Giáo xứ và cử Cha Phêrô Lưu Thành Tâm làm chánh xứ tiên khởi. Năm 1994, Cha Phêrô cùng cộng đoàn Đồng Hiệp dựng ngôi nhà thờ bằng gỗ, mái tôn (12m x 24m) và nhà xứ. Ngày 14.10.2002, Đức Cha Phaolô Maria cử Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hưng coi sóc Giáo xứ Đồng Hiệp. Cha Gioan Baotixita đã làm thêm hai bên cánh gà nhà thờ (16m x 16m) và mở rộng diện tích đất nhà xứ. Bốn năm sau, Cha Giuse Phạm Ngọc Duy về phụ trách Giáo xứ. Với sự hăng hái và đầy nhiệt tình, Cha Giuse đã giúp cho các sinh hoạt của cộng đoàn Giáo xứ đi vào nề nếp và ổn định. Đến ngày 16/09/2019 Cha Giuse Nguyễn Tâm Chí được bổ nhiệm về Giáo xứ thay Cha Giuse coi sóc và đồng hành cùng cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đồng Hiệp.

Địa dư: Đông và Nam giáp tỉnh Bình Thuận; Tây giáp xứ Phú Hòa, hạt Túc Trưng, phía Bắc giáp xứ Ngọc Lâm.

Diện tích: 30 km2

Ngày chầu lượt: CN I MC

Linh mục đương nhiệm Giuse Nguyễn Tâm Chí ( 16/09/2019 - )

Thống kê 

Năm

1994

2004

2008

2010

2012

2013

  2020

Giáo dân

3.488

4.506

5.765

6.255

4.393

3.978

4359

Gia đình

735

978

1.350

1.526

1.159

1.062

1196

 


 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phêrô Lưu Thành Tâm Chánh xứ 1993 - 2002
2 Gioan Bt. Nguyễn Văn Hưng Chánh xứ 16/10/2002 - 14/05/2006
3 Giuse Phạm Ngọc Duy Chánh xứ 05/2006 - 14/09/2019
4 Giuse Nguyễn Văn Hảo Phó xứ 20/08/2011 - 2014
5 Vinhsơn Hoàng Phong Vũ Phó xứ 07/2014 - 08/2017
6 Giuse Nguyễn Cẩm Khánh Phó xứ 2016 - 2017
7 Gioan Phaolô Phạm Quang Vinh Phó xứ 08/2017 - 09/2018
8 VinhSơn Nguyễn Thế Cường Phó xứ 04/09/2018 - 16/09/2019
9 Giuse Nguyễn Tâm Chí Chánh xứ 16/09/2019 -
10 Giuse Nguyễn Tâm Chí Chánh xứ 16/09/2019 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ