Giáo Xứ Văn Lâm

Tên giáo xứ Văn Lâm
Giáo hạt Phương Lâm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 1544
Quan thầy Thánh Giuse
Địa chỉ giáo xứ
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

07:30

17:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Sau năm 1975, vì lý do kinh tế, nên có các cuộc di dân tìm đến những nơi đất rộng, người thưa để sinh sống. Năm 1980, một số giáo dân công giáo, phần lớn từ Bến Tre, đến vùng đất Văn Lâm thuộc xã Phú Lộc và Phú Thịnh để định cư lập nghiệp. Ban đầu, hầu hết giáo dân nơi đây tham dự các sinh hoạt tôn giáo tại Giáo xứ Ngọc Lâm. Năm 1990, Giáo xứ Thạch Lâm được thành lập và Cha Giuse Phạm Hùng Sơn phụ trách Giáo xứ này. Cha Giuse đã quy tụ giáo dân của hai xã Phú Lộc và Phú Thịnh thành lập họ 9 và họ 11 thuộc Giáo xứ Thạch Lâm. Bốn năm sau, Cha Giuse dâng thánh lễ đầu tiên tại hai Giáo họ này vào dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Năm 1997, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nhập họ 9 và họ 11 thành một Giáo họ và nâng lên thành GHBL với tên gọi là Văn Lâm. Ngày 01.09.2010, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Văn Lâm lên thành Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Vincentê Nguyễn Trung An làm chánh xứ tiên khởi. Năm 2018, Cha Phero Nguyễn Đăng Ký được bổ nhiệm về làm Chánh xứ Giáo xứ Văn Lâm. Dưới sự dẫn dắt của Cha Phero, cộng đoàn Giáo xứ Văn Lâm đang kiến thiết cơ sở vật chất và nuôi dưỡng đời sống đức tin ngày thêm lớn mạnh.

Địa dư: Đông giáp xã Phú Xuân; Tây giáp xã Phú Tân – Định Quán và sông Đồng Nai; Nam giáp thị trấn Tân Phú; Bắc giáp xã Phú Lập và Núi Tượng.

Diện tích: 57,13 km2

Ngày chầu lượt: Chúa Nhật kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Linh mục đương nhiệm Phêrô Nguyễn Đăng Ký (2018 - )

Thống kê 

Năm

2009

2010

2012

2013

  2020

Giáo dân

1.422

1.481

1.496

1.524

1544

Gia đình

307

336

335

365

347

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse M. Phạm Hùng Sơn Quản nhiệm 1990 - 1998
2 Giuse-Đệ Đoàn Viết Thảo Quản nhiệm 1998 - 2005
3 Tôma Trần Duy Linh Quản nhiệm 2000 - 2004
4 Vinhsơn Nguyễn Mạnh Cường Quản nhiệm 2005 - 2010
5 Vinhsơn Nguyễn Trung An Chánh xứ 08/2010 - 09/2018
6 Phêrô Nguyễn Đăng Ký Chánh xứ 2018 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ