Giáo Xứ Mai Lâm

Tên giáo xứ Mai Lâm
Giáo hạt Phương Lâm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 2036
Quan thầy Tổng Lãnh Thiên Thần Micael.
Địa chỉ giáo xứ Ấp Phương Mai III, xã Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai.
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

05:30

07:00

18:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Linh mục đương nhiệm: Giuse Đinh Văn Thành (21/04/2022 - )

Thống kê

Năm 2024
Giáo dân 2036
Gia đình
Tu s

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Nguyễn Trần Vĩnh Linh Đặc trách 2016 - 2018
2 Giuse Nguyễn Trần Vĩnh Linh Đặc trách 2016 - 2018
3 Giuse Đinh Văn Thành Chánh xứ 21/04/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ