Giáo Xứ Kim Lâm

Tên giáo xứ Kim Lâm
Giáo hạt Phương Lâm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 4450
Giáo dân 3620
Quan thầy Đức Mẹ hồn xác lên trời
Địa chỉ giáo xứ Ấp Phú Lợi, xã Phú Trung, Tân Phú, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

04:30

04:30

17:30

04:30

04:30

04:30

06:30

17:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Giáo xứ Kim Lâm được thành lập vào năm 1974 do Cha Gioan Limch Hong đưa một số người Việt từ Campuchia về lập nghiệp tại cây số 136 trên quốc lộ 20. Thời gian đầu, Cha Gioan cùng với cộng đoàn Kim Lâm dựng nhà thờ và nhà xứ bằng gỗ, ghép nứa, nền đất. Năm 1982, Cha Limch Hong đi xa và trong thời gian 5 năm, Giáo xứ không có linh mục. Ngày 08.11.1987, Cha Giuse Phạm Cao Thanh được bổ nhiệm làm Cha chánh xứ Giáo xứ Kim Lâm. Cha Giuse cùng cộng đoàn Giáo xứ khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ, nhà xứ (1996), nhà giáo l‎ý và đài Đức Mẹ La Vang (1999). Qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Giáo xứ Kim Lâm đã ổn định về các sinh hoạt, đời sống đạo của giáo dân ngày càng sốt sắng. Năm 2019, Cha Đaminh Lê Thanh Trưởng về phụ trách Giáo xứ Kim Lâm. Hiện nay, dưới sự giúp đỡ của Cha Đaminh, cộng đoàn Giáo xứ Kim Lâm đã có cơ sở vật chất đáp ứng đủ cho các sinh hoạt mục vụ trong Giáo xứ và đời sống đức tin của giáo dân ngày càng lớn mạnh. 

Địa dư Đông giáp Võ Đắc, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Tây giáp xã Phú An; Nam giáp xứ Bình Lâm; Bắc giáp xứ Phú Lâm.

Diện tích 8,46 km2

Ngày chầu lượt Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

Dòng tu trong xứ hiện nay Dòng Chúa Quan Phòng

Linh mục đương nhiệm Đaminh Lê Thanh Trưởng (2019 -)

Thống kê 

Năm

1974

1994

2004

2008

2013

2020

Giáo dân

700

2.447

3.245

3.368

3.260

3620

Gia đình

-

612

791

820

829

940

Tu sĩ nữ

-

3

3

4

4

 

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Gioan Lim Choong Đặc trách 1974 - 1982
2 Gioakim Nguyễn Văn Thái Đặc trách 1982 - 1987
3 Giuse Phạm Cao Thanh Chánh xứ 1987 - 2010
4 M. Laurensô Nguyễn Văn Chính Chánh xứ 01/2010 - 06/2011
5 Đaminh Trần Mạnh Duyên Chánh xứ 07/2011 - 09/2019
6 Đaminh Lê Thanh Trưởng Chánh xứ 10/2019 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ