Giáo Xứ Trúc Lâm

Tên giáo xứ Trúc Lâm
Giáo hạt Phương Lâm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 2624
Quan thầy Đức Mẹ hồn xác lên trời
Địa chỉ giáo xứ Ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm, Tân Phú, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:50

04:50

04:50

04:50

04:50

17:00

04:50

05:00

07:15

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Trước đây, Giáo xứ Trúc Lâm là Giáo họ 11 của Giáo xứ Phương Lâm. Ngày 26.10.1989, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng Giáo họ 11 lên thành GHBL, lấy tên là GHBL Trúc Lâm và cử Cha Giuse Phạm Viết Hưng quản nhiệm. Một thời gian sau, Cha Giuse cùng cộng đoàn Trúc Lâm lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ (1997) và nhà xứ (1998). Sau đó, Cha Giuse và cộng đoàn xây thêm nhà giáo lý và đài Đức Mẹ. Ngày 25.12.2000, Đức Cha Phaolô Maria nâng GHBL Trúc Lâm thành lập Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Giuse Phạm Viết Hưng là chánh xứ tiên khởi. Bốn năm sau, Cha Phanxicô Võ Quang Thanh kế nhiệm Cha Giuse. Cha Phanxicô cùng cộng đoàn tu sửa nhà thờ và chỉnh trang khuôn viên nhà thờ. Năm 2010, Cha Giuse Phạm Quốc Tuấn thay thế Cha Phanxicô phụ trách Giáo xứ. Ngày 04/09/2018, Cha Vinc. Paul M. Dương Đức Chiến về làm Chánh xứ Giáo xứ Trúc Lâm. Dưới sự hướng dẫn của Cha Vinc. Paul M, Giáo xứ Trúc Lâm đã từng bước lớn mạnh trong đời sống đức tin và các sinh hoạt của Giáo xứ đi vào ổn định, nề nếp như hiện nay.

Địa dư Đông giáp xứ Bình Lâm; Tây giáp xứ Thọ Lâm; Nam giáp sông La Ngà; Bắc giáp xứ Phương Lâm

Diện tích 2,1 Km2

Ngày chầu lượt Lễ Mẹ Mân Côi

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay Mến Thánh Giá Gò Vấp

Linh mục đương nhiệm Vinc. Paul M. Dương Đức Chiến (04/09/2018 - )

Thống kê

Năm

2000

2004

2008

2012

2013

  2020

Giáo dân

2.024

2.090

2.410

2.381

2.462

2624

Gia đình

441

-

499

537

566

624

Tu sĩ

-

-

-

2

2

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Phạm Viết Hưng Chánh xứ 1995 - 07/2004
2 Phanxicô X. Võ Quang Thanh Chánh xứ 2004 - 2010
3 Giuse Phạm Quốc Tuấn Chánh xứ 01/2010 - 09/2018
4 Vinc. Paul M. Dương Đức Chiến Chánh xứ 04/09/2018 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ