Giáo Xứ Đaklua

Tên giáo xứ Đaklua
Giáo hạt Phương Lâm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 606
Quan thầy Thánh Giuse
Địa chỉ giáo xứ Ấp 11, Xã Đắc Lua , Huyện Tân Phú
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

07:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Giáo họ Đăklua là giáo họ truyền giáo của Giáo xứ Phú Lâm, cách Giáo xứ Phú Lâm hơn 60 km, được thành lập từ năm 1986 dưới thời Cha Gioakim Nguyễn Văn Thái. Ngày 20.05.1991, Giáo họ Đăklua đuợc Cha Giuse Phạm Cao Thanh chánh xứ Kim Lâm vào dâng thánh lễ đầu tiên. Đầu năm 1992, Giáo họ dựng một nhà nguyện bằng tre, lợp tranh. Tháng 05.1993, Giáo họ Đăklua đuợc Cha Philípphê Lê Phước Minh, chánh xứ Phú Lâm dâng lễ hàng tháng. Hai năm sau, Cha Antôn Nguyễn Văn Thục về làm chánh xứ Giáo xứ Phú Lâm và quản nhiệm Giáo họ Đăklua. Tháng 03.1996, Cha Antôn cùng với giáo họ dựng nhà nguyện mới bằng gỗ, mái tôn làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Qua các thời quý Cha quản nhiệm, các sinh hoạt của cộng đoàn Giáo họ Đăklua ngày càng ổn định và nề nếp. Năm 2010, Cha Giuse Vũ Văn Khải về phụ trách giáo họ. Cùng năm, Cha Giuse và cộng đoàn khởi công xây dựng một nhà nguyện mới và khánh thành ngày 18.10.2010. Một năm sau, ngày 13 tháng 10 năm 2011, Giáo họ Đăklua được Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng lên thành Giáo xứ. Ngày 12.09.2013, Đức Cha Đaminh cử Cha Laurensô Trần Thế Phước làm chánh xứ tiên khởi Giáo xứ Đăklua. Năm 2017 Cha Phero Trần Quốc Tuấn được bổ nhiệm về làm Chánh xứ Giáo xứ Đăklua. Với sự giúp đỡ của Cha Phero, các sinh hoạt của Giáo xứ Đăklua đã đi vào ổn định và đời sống thiêng liêng của giáo dân ngày càng thăng tiến.

Ngày 10/11/2022, Cha Giuse Trần Trung Tiến được bổ nhiệm làm cha xứ thay cha PhêrôTrần Quốc Tuấn

Địa dư Đông và Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng; Tây giáp tỉnh Bình Phước; Nam giáp rừng quốc gia Cát Tiên.

Diện tích 10 km2

Ngày chầu lượt CN IV PS

Linh mục đương nhiệm Giuse Trần Trung Tiến ( 2022 - )

Thống kê 

Năm

2010

2011

2012

2013

  2020

Giáo dân

505

527

546

526

606

Gia đình

120

124

129

132

155

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Gioakim Nguyễn Văn Thái Quản nhiệm 1986 - 1991
2 Giuse Phạm Cao Thanh Quản nhiệm 1991 - 1993
3 Philipphê Lê Phước Minh Quản nhiệm 1993 - 1995
4 Antôn Nguyễn Văn Thục Quản nhiệm 1995 - 2005
5 Tôma Aquinô Nguyễn Đức Trọng Đặc trách 2005 - 2008
6 Martinô Phạm Phú Thứ Đặc trách 2008 - 2010
7 Giuse Vũ Văn Khải Đặc trách 2010 - 2012
8 Phanxicô X. Trần Văn Phan Quản nhiệm 2012 - 2013
9 Laurensô Trần Thế Phước Chánh xứ 2013 - 2017
10 Phêrô Trần Quốc Tuấn Chánh xứ 08/2017 - 10/2022
11 Giuse Trần Trung Tiến Chánh xứ 10/11/2022 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ