Giáo Xứ GHBL. Bàu Mây

Tên giáo xứ GHBL. Bàu Mây
Giáo hạt Phương Lâm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 5
Quan thầy
Địa chỉ giáo xứ
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Linh mục đương nhiệm 

Thống kê

Năm 2024
Giáo dân 5
Gia đình 2
Tu sĩ 0

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ