Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & LINH MỤC

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Giang Lâm Phương Lâm Bản đồ

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

17:30

07:00

17:00

Gò Xoài Hòa Thanh Bản đồ Ấp Bình Chánh, xã Tân An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

04:30

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

17:30

05:00

05:00

07:15

Hà Nội Hố Nai Bản đồ 19/5 KP. 5, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:00

05:30

07:00

17:00

Hải Dương Hố Nai Bản đồ 14/41 KP. 6, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

18:00

18:00

04:00

18:00

04:00

18:00

04:00

18:00

04:00

18:00

04:00

16:00

19:00

Hàng Gòn Long Khánh Bản đồ Xã Hàng Gòn, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

05:00

07:00

17:00

Hiền Đức Long Thành Bản đồ Ấp Hiền Ðức, xã Phước Thái, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Hiền Hòa Long Thành Bản đồ Ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Hiền Phước Long Thành Bản đồ

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Hiệp Lực Gia Ray Bản đồ Ấp 3, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

16:30

Hiệp Nhất Túc Trưng Bản đồ Ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

07:00

16:30

Hiếu Liêm Phú Thịnh Bản đồ Ấp 3 xã Hiếu Liên, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

19:00

05:30

19:00

19:00

05:30

19:00

19:00

16:00

19:00

07:00

09:30

15:00

Hóa An Biên Hòa Bản đồ
Hòa Bình Hòa Thanh Bản đồ KP. 3, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:00

05:00

17:45

04:00

05:00

17:45

04:00

05:00

17:45

04:00

05:00

17:45

04:00

05:00

17:45

04:00

05:00

17:45

04:00

05:30

05:30

Hòa Hiệp Hố Nai Bản đồ KP. 4, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

06:00

17:00

Hòa Lâm Phương Lâm Bản đồ

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:00

18:00

Hoàn Quân Long Khánh Bản đồ Xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

05:30

05:30

05:30

05:30

05:30

05:30

06:00

17:00

Hồng Ân Long Khánh Bản đồ Ttr. Sông Ray, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

04:30

04:30

18:30

04:30

04:30

04:30

18:30

04:30

04:30

06:45

16:30

Hưng Bình Gia Kiệm Bản đồ Ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Hưng Lộc An Bình Bản đồ Xã Hưng Lộc, Hưng Lộc, Thống Nhất, Ðồng Nai

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

06:00

16:30

Kẻ Sặt Hố Nai Bản đồ KP. 3, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

16:30

04:00

05:30

07:00

17:30

19:15

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 15
Tổng cộng: 286