Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & LINH MỤC

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Gia Lào Gia Ray Bản đồ Ấp Gia Lào, xã Suối Cao, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Gia Phát Gia Kiệm Bản đồ

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

06:30

17:00

Gia Ray Gia Ray Bản đồ Xã Xuân Tường , Huyện Xuân Lộc, Ðồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

17:00

Gia Tôn Gia Kiệm Bản đồ Ấp 3, xã Sông Trầu, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Gia Viên Tân Mai Bản đồ KP. 5, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

18:00

04:45

07:00

16:00

17:30

Gia Vinh Long Khánh Bản đồ

05:00

05:00

05:00

05:00

18:00

05:00

05:00

18:00

05:00

07:00

18:00

Gia Yên Gia Kiệm Bản đồ Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:30

07:00

19:00

Giang Điền Phú Thịnh Bản đồ Xã Giang Ðiền, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

06:30

18:00

Giang Lâm Phương Lâm Bản đồ

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

17:30

07:00

17:00

Gò Xoài Hòa Thanh Bản đồ Ấp Bình Chánh, xã Tân An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

04:30

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

17:30

05:00

05:00

07:15

Hà Nội Hố Nai Bản đồ 19/5 KP. 5, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:00

05:30

07:00

17:00

Hải Dương Hố Nai Bản đồ 14/41 KP. 6, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

18:00

18:00

04:00

18:00

04:00

18:00

04:00

18:00

04:00

18:00

04:00

16:00

19:00

Hàng Gòn Long Khánh Bản đồ Xã Hàng Gòn, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

05:00

07:00

17:00

Hiền Đức Long Thành Bản đồ Ấp Hiền Ðức, xã Phước Thái, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Hiền Hòa Long Thành Bản đồ Ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:15

04:30

17:15

04:30

17:15

04:30

17:15

04:30

17:15

04:30

17:15

04:30

07:00

17:00

19:00

15:00, Thứ Sáu đầu tháng, Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót
Hiền Phước Long Thành Bản đồ

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Hiệp Lực Gia Ray Bản đồ Ấp 3, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

16:30

Hiệp Nhất Túc Trưng Bản đồ Ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

07:00

16:30

Hiếu Liêm Phú Thịnh Bản đồ Ấp 3 xã Hiếu Liên, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

19:00

05:30

19:00

19:00

05:30

19:00

19:00

16:00

19:00

07:00

09:30

15:00

Hóa An Biên Hòa Bản đồ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15
Tổng cộng: 294