Giáo Xứ Gia Viên

Tên giáo xứ Gia Viên
Giáo hạt Tân Mai
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 40000
Giáo dân 5
Quan thầy Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Địa chỉ giáo xứ KP. 5, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

18:00

04:45

07:00

16:00

17:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1961, một số gia đình neo đơn thuộc tỉnh Biên Hòa được đưa về vùng đất Tân Hiệp, Biên Hòa lập nghiệp và làm nên họ đạo Gia Viên dưới sự hướng dẫn của Cha Louis Trần Phúc Vỵ. Cha Louis và cộng đoàn dựng một ngôi nhà nguyện tạm để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Bốn năm sau, Cha Phaolô Nguyễn Quang Hiền, chánh xứ Hà Nội quản nhiệm họ đạo này. Cha Phaolô cùng với cộng đoàn Gia Viên xây dựng nhà nguyện mới với diện tích 320m2. Cuối năm 1965, họ đạo Gia Viên chính thức được nâng lên thành GHBL. Qua các thời quý‎ Cha quản xứ, Giáo xứ Gia Viên đang hoàn thiện các cơ sở vật chất và đời sống đạo ngày thêm thăng tiến. Năm 1983, Cha Giuse Nguyễn Kim Đoan quản nhiệm GHBL Gia Viên. Hai năm sau, Cha Giuse cùng cộng đoàn khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ mới. Các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn Gia Viên dần đi vào ổn định và phát triển dưới sự hướng dẫn của quý Cha coi sóc GHBL. Năm 1993, Cha Giuse Nguyễn Thế Vinh phụ trách GHBL Gia Viên, Cha Giuse cùng cộng đoàn tu sửa và nới rộng nhà thờ năm 1999. Một năm sau, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng GHBL Gia Viên lên thành Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Giuse làm chánh xứ tiên khởi. Trong giai đoạn phục vụ Giáo xứ, Cha Giuse và cộng đoàn trùng tu nhà thờ, xây dựng nhà xứ mới. Hiện nay, Giáo xứ đã có đủ cơ sở vật chất để đáp ứng cho nhu cầu mục vụ cho cộng đoàn và dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng, đời sống đức tin của cộng đoàn Giáo xứ Gia Viên ngày càng phát triển.

Năm 2022, giáo xứ đón cha Tân Chánh xứ Phanxicô X. Nguyễn Thanh Toàn về coi sóc và phục vụ cộng đoàn. 

Địa dư Đông giáp rừng Long Bình; Tây giáp xứ Thái Hiệp, xứ Kim Bích; Nam giáp xứ Bùi Đức và xứ Xuân Hòa; Bắc giáp xứ Phúc Lâm.

Diện tích 35 km2

Ngày chầu lượt 15.08

Linh mục đương nhiệm Phanxicô X. Nguyễn Thanh Toàn (19/03/2022 - )

Thống kê

Năm

2000

2004

2008

2010

2013

2020

2024

Giáo dân

1.882

2.150

2.244

2.787

1.450

1701

5

Gia đình

396

430

449

530

466

457

2

Tu sĩ

            0

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Louis Trần Phúc Vỵ Đặc trách 1961 - 1965
2 Phaolo Nguyễn Quang Hiền Quản nhiệm 1965 - 1975
3 Marcô Bùi Quốc Khánh Đặc trách 1974 - 1975
4 Đaminh Trần Xuân Thảo Quản nhiệm 1975 - 1976
5 Đaminh Đỗ Mạnh Tuyên Quản nhiệm 1976 - 1982
6 Vinhsơn Phạm Liên Hùng Quản nhiệm 1982 - 1983
7 Giuse Nguyễn Thế Vinh Chánh xứ 2000 - 2006
8 Giuse Nguyễn Thế Vinh Chánh xứ 2000 - 2006
9 Vinhsơn Ngô Văn Tất Chánh xứ 02/2006 - 2011
10 Giuse Nguyễn Kim Đoan Quản nhiệm 2011 - 2012
11 Giuse Nguyễn Kim Đoan Quản nhiệm 2011 - 2012
12 Giuse Nguyễn Trần Vĩnh Linh Chánh xứ 2012 - 2013
13 Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng Chánh xứ 08/2013 - 19/03/2022
14 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Toàn Chánh xứ 19/03/2022 -
15 Martinô Nguyễn Xuân Lộc Phó xứ 19/03/2022 - 10/2022
16 Vinhsơn Trần Huy Hoàng Phó xứ 07/10/2022 - 10/2023

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ