Giáo Xứ Gia Phát

Tên giáo xứ Gia Phát
Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 685
Quan thầy
Địa chỉ giáo xứ
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

06:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Công bố Thành Lập Gx Gia Phát

và Nghi thức Nhận chức Chánh xứ Tiên Khởi

Sáng thứ sáu 21/9/2018, cộng đoàn giáo họ biệt lập Gia Phát thuộc Giáo xứ Bạch Lâm, trọn vẹn niềm vui trong biến cố trọng đại ngày được Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo Giám mục Giáo phận Xuân lộc công bố sắc lệnh thành lập giáo xứ và nghi thức bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Trường làm chánh xứ tiên khởi của Giáo xứ Gia Phát.

Trong tiếng kèn rộn ràng chào đón Đức cha Phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân, Cha Phêrô tân chánh xứ. Cộng đoàn với hàng chào danh dự, còn có Cha Phêrô Ngô Duy Hòa chánh xứ Bạch Lâm và quý chức ban hành giáo.

9:00 đoàn rước bước vào nhà thờ với bài ca nhập lễ hùng tráng “Cửa ơi, hãy cất đầu lên…” chào đón vị chủ chăn như chính Chúa dũng lực oai phong ngự trị. Chủ sự thánh lễ đồng tế tạ ơn và các nghi thức hôm nay, cùng với Đức Cha phụ tá Gioan còn có sự hiện diện quý cha quản hạt Gia kiệm, Phú Thịnh, Túc Trưng và hơn 60 linh mục liên hệ. và cùng hiệp thông còn có quý tu sĩ nam nữ, quý Soeur cộng đoàn Ánh sáng Phúc âm Bùi Chu, Đaminh tam hiệp, Mến thánh giá…. quý thân nhân, ân nhân ….

Dẫn vào nghi thức, Đức cha phụ tá mời Cha quản hạt Gia kiệm công bố sắc lệnh thành lập giáo xứ. Với sắc lệnh này, từ nay Giáo họ biệt lập Gia Phát được nâng lên thành Giáo xứ Gia Phát thuộc Giáo Hạt Gia Kiệm. Tiếp theo là nghi thức nhận chức chánh xứ, qua Đức Giám mục, chính Đức Kitô và Mẹ Hội Thánh đã ủy thác cho Cha sứ mạng phục vụ cộng đoàn này với tư cách là chánh xứ tiên khởi. Đức cha phụ tá mời Cha Phêrô chánh xứ Bạch Lâm công bố văn thư bổ nhiệm này. Tiếp đến, Đức Cha phụ tá choàng dây các phép cho Cha tân chánh xứ, đây là biểu tượng cho quyền bính thiêng liêng của Hội Thánh. Sau đó Cha tân chánh xứ ngỏ cám ơn đến quý Đức cha, quý Cha quản hạt, quý linh mục thân quen, Ngài dùng lời trong bài hát “Lời đắng cho cuộc tình” một đường tàu biết mấy sân ga…. để nói lên đời dâng hiến của Ngài, Ngài vừa rời sân Ga là giáo xứ Bùi Chu trong vai trò là cha phó để đến Ga Gia Phát này…..Cám ơn Cha chánh xứ và cộng đoàn giáo xứ Bùi Chu. Ngài cũng cám ơn đến quý Cha tiền nhiệm đã hình thành làm nên cộng đoàn Gia Phát hôm nay. Ngỏ lời với cộng đoàn Gia Phát, Cha Phêrô tân chánh xứ mong muốn cộng đoàn luôn hiệp nhất yêu thương nhau để phát triển giáo xứ.

Sau đó, Đức Cha phụ tá tâm tình với cộng đoàn trong những giây phút chào đời này, với sự hiện diện quý mến của quý cha quản hạt Gia kiệm, Túc trưng, Phú thịnh, quý Cha nguyên quản hạt Biên Hòa, Phú Thịnh…..quý cha dòng, quý tu sĩ, quý thân nhân và ân nhân liên hệ với giáo xứ. Ngài chuyển lời cầu nguyện và phép lành của Đức cha Giuse và lời chúc mừng đến cha tân chánh xứ và tất cả mọi người. Tiếp theo là nghi thức tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với Hội Thánh. Tiếp tục các nghi thức mở cửa nhà tạm, ngồi tòa Giải tội, ngồi ghế Chủ tọa, sau cùng phần ký nhận văn thư kết thúc nghi thức công bố sắc lệnh thành lập tân giáo xứ và nghi thức nhận chánh xứ.

Cuối thánh lễ tạ ơn, Cha Phêrô Chánh xứ Bạch lâm Đại diện, xin Đức cha phụ tá chuyển lời cám ơn và chúc sức khỏe của cộng đoàn Giáo xứ Gia Phát đến Đức cha Giuse và Đức cha Đaminh. Chúng con cám ơn quý cha quản hạt và quý cha đồng tế quý chủng sinh, quý khách và cộng đoàn, cám ơn đến tất cả các ban ngành đã góp phần cho buổi lễ hôm nay. Gói trọn tâm tình xin dâng Đức Cha và quý cha những lẵng hoa thắm đượm ân tình.

Trước khi lãnh phép lành trọng thể, trong niềm vui lớn ngày chào đời của giáo xứ. Đức cha phụ tá chia sẻ những khó khăn của 31 năm về trước, để có được những thành quả của ngày hôm nay thật không dễ trong khoảng những năm 1987 và sau đó, trên mảnh đất mà một gia đình ân nhân dâng cúng. Những hy sinh, đóng góp âm thầm của hơn 30 gia đình như bà góa dâng cúng 2 đồng đã dần lớn lên thành giáo xứ Gia phát, và còn tiếp tục lớn lên nữa. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và cùng vun đắp xây dựng giáo xứ.

Xin chúc mừng và xin Thánh Thần tuôn đổ ân sủng trên Cha Tân Chánh xứ tiên khỏi và cộng đoàn Giáo xứ Gia Phát, để cùng nhau viết nên trang sử mới nơi cộng đoàn.

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Matthêu Lê Lực Đặc trách 2017 - 2018
2 Phêrô Nguyễn Hoàng Trường Chánh xứ 09/2018 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ