Giáo Xứ Gia Yên

Tên giáo xứ Gia Yên
Giáo hạt Gia Kiệm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 12000
Giáo dân 3229
Quan thầy Thánh Giuse (19.03)
Địa chỉ giáo xứ Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:30

07:00

19:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, Cha Phaolô Phạm Chí Nhân dẫn khoảng 3.000 giáo dân, phần lớn từ Giáo phận Phát Diệm đến định cư tại xã Gia Tân, Quận Kiệm Tân, Long Khánh và thành lập Giáo xứ Gia Yên. Thời gian đầu, Cha Phaolô cùng cộng đoàn Gia Yên dựng một nhà thờ bằng gỗ, mái tranh để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Bảy năm sau, Cha Giuse Trần Đạo Chu kế nhiệm Cha Phaolô coi sóc Giáo xứ. Năm 1963, cộng đoàn Gia Yên xây dựng ngôi thánh đường mới bằng vật liệu kiên cố (22m x 50m) và khánh thành năm 1968.

Qua các thời quý Cha phụ trách, bên cạnh việc mở rộng nghĩa trang và xây nhà xứ, các sinh hoạt của cộng đoàn Giáo xứ Gia Yên đã ổn định và nề nếp hơn. Năm 1994, Cha Phêrô Khổng Văn Giám về coi sóc Giáo xứ. Trong thời gian phụ trách, Cha Phêrô cùng cộng đoàn đại tu cung thánh, trải nhựa xung quanh nhà thờ và xây dựng các tượng đài. Năm 2011, Cha Antôn Phạm Khắc Liêm kế nhiệm Cha Phêrô. Tháng 06.2013 Cha Antôn cùng cộng đoàn xây dựng nhà mục vụ và nhà xứ. Hiện nay, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ Gia Yên đã đi vào ổn định và đời sống đức tin ngày càng thăng tiến.

Địa dư  Đông giáp xứ Mẫu Tâm; Tây giáp xứ Tân Yên; Nam giáp xứ Phúc Nhạc; Bắc giáp xứ Bạch Lâm.

Diện tích 1 Km2

Ngày chầu lượt Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay Mến Thánh Giá Khiết Tâm - Cộng đoàn Mai Khôi

Linh mục đương nhiệm Giuse Tạ Minh Chiến (10/2023 - )

Thống kê
 


Năm

1974

1989

1994

2004

2013

2020

2024

Giáo dân

5.458

8.908

8.300

9.573

10.829

 

3229

Gia đình

1.094

1.991

1.678

1.872

2.363

 

932

Tu sĩ

-

-

-

5

5

 

2

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phaolô Phạm Chí Nhân Đặc trách 1954 - 1961
2 Giuse Trần Đạo Chu Chánh xứ 1961 - 1975
3 Phêrô Võ Thức Phó xứ 1962 - 1965
4 Giuse M. Trần Minh Phú Phó xứ 1965 - 1969
5 Giuse Đỗ Văn Tự Phó xứ 1969 - 1970
6 Gioan Phạm Đình Nhu Chánh xứ 1975 - 1977
7 Giuse Nguyễn Đức Lục Chánh xứ 1977 - 1994
8 Giuse Nguyễn Đức Lục Chánh xứ 1977 - 1994
9 Phêrô Khổng Văn Giám Chánh xứ 1994 - 2011
10 Đaminh Trần Công Hiển Phó xứ 2002 - 2004
11 Giuse Ngô Quốc Thạnh Phó xứ 2005 - 2006
12 Vinhsơn Nguyễn Trung Định Phó xứ 11/2006 - 11/2008
13 Phêrô Phạm Hưng Thịnh Phó xứ 2008 - 2011
14 Gioan Bt. Hoàng Thanh Hoàn Phó xứ 23/08/2011 - 20/08/2013
15 Antôn Phạm Khắc Liêm Chánh xứ 08/2011 - 10/2023
16 Giuse Đinh Trọng Nghĩa Phó xứ 2013 - 2017
17 Giuse Nguyễn Đức Huy Phó xứ 03/08/2017 - 24/10/2021
18 Giuse Lê Thanh Phương Phó xứ 2021 -
19 Giuse Tạ Minh Chiến Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ