Giáo Xứ Long Thuận

Tên giáo xứ Long Thuận
Giáo hạt Gia Ray
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 8129
Quan thầy Thánh Giuse 01.05
Địa chỉ giáo xứ Ấp 1, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

17:30

05:00

07:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1972, Cha Hyppolito Nguyễn Trường Sanh dẫn bà con Việt kiều Campuchia hồi hương cùng với một số dân ở các tỉnh miền Trung về xã Xuân Hưng lập nghiệp và lập nên Giáo họ Long Thuận. Cùng năm, Cha Đaminh Trần Văn Nguyện dẫn một số Giáo dân từ tỉnh Bình Long về xã Xuân Hòa sinh sống và lập nên họ Thánh Tâm III. Năm 1974, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng nâng Giáo họ Long Thuận và Thánh Tâm III lên thành Giáo xứ. Năm 1975, nhà thờ Thánh Tâm III không còn. Từ 1975 - 1989, số dân của hai Giáo xứ này lên đến 6.000 người, song chỉ có một ngôi nhà thờ tạm (Long Thuận) đã hư hỏng nặng. Thời gian này, Cha Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh và Cha Giuse Mai Xuân Quý lần lượt quản nhiệm hai Giáo xứ. Năm 1989 cha Tôma Trần Văn Đại về phụ trách hai Giáo xứ. Cùng năm, Đức Cha Phaolô Maria sáp nhập Giáo xứ Long Thuận và Xuân Hòa (Thánh Tâm III) thành một Giáo xứ với tên gọi là Giáo xứ Long Thuận. Cha Tôma cùng giáo dân Long Thuận lận lượt xây dựng mới và khánh thành nhà xứ (1990), nhà thờ (1994), tháp chuông (1995), nhà giáo lý (1998). Nhờ Ơn Chúa và sự tận tâm của Cha Tôma các sinh hoạt mục vụ của của Giáo xứ Long Thuận đã đi vào nề nếp, ổn định và đời sống đức tin của giáo dân ngày càng thăng tiến.

Năm 2017, Cha Đaminh Vũ Kim Khanh được bổ nhiệm làm chánh xứ kế nhiệm cha Tôma Trần Văn Đại.

Địa dư Đông giáp xã Tân Minh, tỉnh Bình Thuận; Tây giáp xứ Quảng Xuân; Nam giáp xứ Mây Tàu; Bắc giáp Gia Huynh, Võ Đắc (Bình Thuận).

Diện tích 3 km2

Ngày chầu lượt CN sau 01.05

Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay

-    Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục - Tu xá Hiển Linh

-    Tu đoàn Nhà Chúa - Tu sở Long Thuận

Linh mục đương nhiệm  Đaminh Vũ Kim Khanh (2017 -)

Thống kê

Năm

1975

1984

1994

2004

2013

2020

Giáo dân

2100

4050

6910

8568

7454

8129

Gia đình

542

987

1123

2114

1855

2192

Tu sĩ       Nam

0

0

0

0

8

 

               Nữ

0

0

2

4

0

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Đaminh Trần Văn Nguyện Quản nhiệm 1974 - 1975
2 Hyppôlitô Nguyễn Trường Sanh Chánh xứ 1974 - 1975
3 Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh Quản nhiệm 1975 - 1980
4 Giuse Mai Xuân Quý Quản nhiệm 1980 - 1989
5 Tôma Trần Văn Đại Chánh xứ 1989 - 03/08/2017
6 Gioan Phạm Đình Chương Phó xứ 2004 - 2007
7 Giuse Nguyễn Hiển Phụ tá 2011 - 2017
8 Đaminh Vũ Kim Khanh Chánh xứ 08/2017 -
9 Tôma Aquinô Trần Phương Quang Phó xứ 09/2018 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ