Giáo Xứ Lang Minh

Tên giáo xứ Lang Minh
Giáo hạt Gia Ray
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 8
Quan thầy Đức Mẹ Hồn Xác lên trời ( 15-8)
Địa chỉ giáo xứ Xã Lang Minh, Xuân Lộc, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

17:45

05:00

17:45

05:00

05:00

17:45

05:00

07:15

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1976, khoảng 40 gia đình công giáo từ Long Khánh đến vùng đất Tân Bình, Lang Minh khai hoang lập nghiệp. Sau đó, số giáo dân ngày càng tăng và được quy tụ lại thành Giáo điểm truyền giáo. Lúc này, một giáo dân hiến thửa đất 1.000 m2 là nơi cộng đoàn thường xuyên quây quần đọc kinh bên tượng đài Đức Mẹ. Đồng thời, cộng đoàn cũng dựng một nhà nguyện tạm bằng lá để có nơi cầu nguyện sốt sắng hơn. Năm 1982, Cha Gioakim Hồ Quang Luật đến Giáo điểm này dâng thánh lễ đầu tiên và thành lập Giáo họ Đức Bà Tân Bình. Năm 1993, Cha Gioakim và cộng đoàn Đức Bà Tân Bình dựng một ngôi nhà nguyện (5m x 8m) để làm nơi dâng lễ tại Giáo họ. Sáu năm sau, Cha Phêrô Nguyễn Văn Vàng cùng với giáo dân xây dựng nhà thờ mới (35m x 12m x 9m) và khánh thành ngày 24.06.1999. Cùng năm, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng Giáo họ Đức Bà Tân Bình lên GHBL và đổi tên thành Lang Minh. Sau đó, Đức Cha Phaolô Maria cho sáp nhập Giáo họ Kitô vua thuộc Giáo xứ Russeykeo vào GHBL Lang Minh. Năm 2006, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Lang Minh thành Giáo xứ và cử Cha Giuse Ngô Quốc Thạnh làm chánh xứ tiên khởi. Nhờ sự hướng dẫn của Cha Giuse, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ ngày càng đi vào nề nếp và ổn định. Hiện nay, Cha Phaolô Đinh Châu Khâm đang giúp cho cộng đoàn Lang Minh ngày thêm vững mạnh trong đức tin và tình mến.

Địa dư Đông giáp xứ Đồng Tâm, Tây giáp xứ Xuân Tây; Nam giáp xứ Xuân Đông; Bắc giáp xứ Suối Cát.

Diện tích 16,97 km2

Ngày chầu lượt Chúa Thánh Thần hiện xuống

Linh mục đương nhiệm  Phaolô Đinh Châu Khâm (2013 -)

Thống kê

Năm

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2020

Giáo dân

1695

1711

1739

1739

1798

1837

1603

1862

Gia đình

360

391

399

403

410

418

412

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Gioakim Hồ Quang Luật Đặc trách 1982 - 1999
2 Phêrô Nguyễn Văn Vàng Quản nhiệm 1999 - 2002
3 Philipphê Trần Công Thuận Quản nhiệm 2003 - 2006
4 Giuse Ngô Quốc Thạnh Chánh xứ 2006 - 2013
5 Phaolô Đinh Châu Khâm Chánh xứ 23/08/2013 - 10/2023
6 Giuse Trương Chí Tuệ Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ