Giáo Xứ Xuân Hiệp

Tên giáo xứ Xuân Hiệp
Giáo hạt Gia Ray
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 7080
Giáo dân 1702
Quan thầy
Địa chỉ giáo xứ
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:45

17:45

17:45

17:45

17:45

17:45

07:00

17:45

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

 

Địa dư

 

Diện tích

 

Ngày chầu lượt

 

Dòng tu hiện diện trong xứ

 

Linh mục đương nhiệm  (-)

 

Thống kê

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Gioan Bt. Nguyễn Trường Sơn Quản nhiệm 2015 - 08/09/2020
2 Đaminh Đỗ Đình Quát Đặc trách 2017 - 16/09/2019
3 Đaminh Đỗ Đình Quát Chánh xứ 16/09/2019 - 15/03/2020
4 Gioan Bt. Nguyễn Văn Tùng Chánh xứ 08/09/2020 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ