Giáo Xứ Russeykeo

Tên giáo xứ Russeykeo
Giáo hạt Gia Ray
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 15890
Giáo dân 9526
Quan thầy Đức Mẹ Truyền Tin
Địa chỉ giáo xứ Ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

15:00

04:30

18:00

04:30

06:30

08:00

16:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1861, nhiều người công giáo Việt Nam sang Campuchia lánh nạn vì những cuộc bách đạo. Thời Pháp thuộc, người Việt Nam được đưa thêm sang Campuchia làm việc quản lý, nông ngư, công nhân cao su, lao động thành thị…Giáo xứ Russeykeo chính thức được thành lập năm 1863 trên vùng đất Phnôm Pênh, Campuchia. Năm 1970, Cha Gioakim Hồ Quang Luật dẫn giáo dân người Việt từ Giáo xứ Russeykeo - Phnôm Pênh về Việt Nam sinh sống. Cha Gioakim và giáo dân đã chọn khu vực gần núi Chứa Chan mà ngày nay thuộc xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai làm nơi dừng chân lập nghiệp và dựng một nhà thờ tạm bằng tre, gỗ, lá để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Cùng năm, Giáo xứ chính thức được thành lập và vẫn lấy tên Giáo xứ gốc là Russeykeo. Một năm sau, Cha Gioakim cùng giáo dân dựng lại nhà thờ bằng vật liệu kiên cố hơn. Năm 2002, Cha Gioan Baotixita Ngô Văn Bao về phụ trách Giáo Xứ Russeykeo. Cha Gioan Baotixita và cộng đoàn xây dựng nhà thờ (2004), tháp chuông (2007), nhà giáo lý (2008). Năm 2014, Cha Phaolô ĐOàn Thanh Phong được bổ nhiệm làm chánh xứ cho đến nay. Dưới sự hướng dẫn của Cha Phaolô Đoàn Thanh Phong các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ Russeykeo đã đi vào nề nếp và ổn định. 

Địa dư Đông giáp xứ Suối Cát; Tây giáp xứ Xuân Phú; Nam giáp xã Lang Minh; Bắc giáp núi Chứa Chan.

Diện tích 32 km2

Ngày chầu lượt CN XXV TN

Dòng, tu hội hiện nay trong giáo xứ Con Đức Mẹ Nam Vang (Phú Cường) - Cộng đoàn Con Đức Mẹ Russeykeo

Linh mục đương nhiệm Phaolô Đoàn Thanh Phong (2014-)

Thống kê

Năm

1974

1984

1994

2004

2013

2020

Giáo dân

3500

2200

6000

6664

7925

9526

Gia đình

834

763

1621

1820

2059

2423

Tu sĩ

0

4

3

2

5

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Gioakim Hồ Quang Luật Chánh xứ 1970 - 2002
2 Gioan Bt. Ngô Văn Bao Chánh xứ 2002 - 2013
3 Giuse Đỗ Mạnh Thịnh Phó xứ 2007 - 2010
4 Phaolô Đoàn Thanh Phong Phó xứ 2010 - 2013
5 Phaolô Đoàn Thanh Phong Quản nhiệm 2013 - 2014
6 Giuse Trần Lê Vương Đại Phó xứ 24/07/2013 - 03/08/2017
7 Phaolô Đoàn Thanh Phong Chánh xứ 2014 -
8 Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy Phó xứ 03/08/2017 - 08/09/2020
9 Fx. Nguyễn Hữu Quốc Quân Phó xứ 08/09/2020 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ