Giáo Xứ Xuân Thiện

Tên giáo xứ Xuân Thiện
Giáo hạt Gia Ray
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 1642
Quan thầy Thánh Martinô
Địa chỉ giáo xứ Ấp 7, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

05:00

17:00

05:00

06:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1993, Giáo họ Martinô được thành lập trực thuộc Giáo xứ Suối Nho, dưới sự quản nhiệm của Cha Antôn Trần Văn Bài. Thời gian đầu, giáo dân Giáo họ Martinô qui tụ tại các tư gia để đọc kinh và chia sẻ Lời Chúa.

Năm 1997, Giáo họ Martinô tách khỏi Giáo xứ Suối Nho và sáp nhập vào Giáo xứ Xuân Bắc do Cha Giuse Hoàng Mạnh Hiểu quản nhiệm.

Năm 2008, Cha Giuse Lê Như Sắc được cử làm chánh xứ Xuân Bắc và quản nhiệm Giáo họ Martinô. Cha Giuse và cộng đoàn Giáo họ dựng một nhà nguyện tạm để dâng lễ và cầu nguyện.

Cùng năm, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Martinô lên thành Giáo xứ và lấy tên là Giáo xứ Xuân Thiện.

Nhờ Ơn Chúa giúp và sự yêu thương của quý Cha, quý vị ân nhân cùng với tinh thần hiệp nhất của cộng đoàn, Giáo xứ Xuân Thiện ngày càng hăng say hơn trong đời sống thiêng liêng và an tâm tiến bước trong công cuộc xây dựng Giáo xứ ngày thêm phát triển về mọi mặt.

Ngày 12.09.2012, Cha Gioan Baotixita Trần Quốc Dũng được bổ nhiệm về coi sóc Giáo xứ Xuân Thiện trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Ngày 20.01.2014, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh đến ban bí tích Thêm Sức và làm phép đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Giáo xứ Xuân Thiện. Dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan Baotixita, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn Xuân Thiện dần đi vào nề nếp, ổn định và từng bước hoàn thiện các cơ sở của Giáo xứ.

Năm 2020, Cha Giuse Phan Duy Sơn được bổ nhiệm làm chánh xứ kế nhiệm cha Gioan Baotixita.

Địa dư Đông giáp xứ Xuân Bắc, Tây và Bắc giáp sông La Ngà, Nam giáp xứ Nagoa.

Diện tích 6,5 km2

Ngày chầu lượt 03.07

Linh mục đương nhiệm: Giuse Nguyễn Cao Trí (10/2023 - )

Thống kê

Năm

2009

2010

2011

2012

2013

2020

2024

Giáo dân

1133

1147

1180

1271

1301

1642

1642

Gia đình

237

243

251

280

283

338

Tu sĩ

           

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Hoàng Mạnh Hiểu Đặc trách 1997 - 1998
2 Antôn Đặng Minh Huấn Đặc trách 1998 - 2008
3 Giuse Lê Như Sắc Đặc trách 2008 - 2012
4 Gioan Bt. Trần Quốc Dũng Chánh xứ 09/2012 - 09/2019
5 Phaolô Nguyễn Văn Hạnh Chánh xứ 16/09/2019 - 08/09/2020
6 Giuse Phan Duy Sơn Chánh xứ 06/10/2020 - 12/10/2023
7 Giuse Nguyễn Cao Trí Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ