Giáo Xứ Xuân Bắc

Tên giáo xứ Xuân Bắc
Giáo hạt Gia Ray
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 8296
Quan thầy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Địa chỉ giáo xứ Xã Xuân Bắc, Xuân Lộc, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

16:30

04:30

07:00

16:30

18:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1980, do điều kiện cuộc sống khó khăn, nên bà con giáo dân từ miền Bắc, đa số thuộc giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm di cư về vùng đất thuộc nông trường quốc doanh Thọ Vực và phân trường 3 - lâm trường Xuân Lộc (nay là khu vực Giáo xứ Xuân Bắc) để lập nghiệp và hình thành Giáo điểm truyền giáo. Thời gian đầu, mọi sinh hoạt tôn giáo của cộng đoàn này hoàn toàn phụ thuộc Giáo xứ Suối Nho. Sau đó, các tín hữu nơi đây mượn một ngôi nhà của người dân làm nơi quy tụ đọc kinh, cầu nguyện và được Cha Antôn Trần Văn Bài phụ trách giúp đỡ.

Năm 1985, cộng đoàn nơi đây được Phân Trường 3 cấp đất làm nghĩa trang. Năm 1986, cộng đoàn dựng một nhà nguyện tạm và được các Cha thuộc Giáo xứ Tam Phú, Túc Trưng và Suối Nho thường xuyên vào dâng lễ và ban các bí tích. Một năm sau, ngôi nhà nguyện bằng gỗ của Giáo họ được hình thành.

Năm 1992, Giáo họ Xuân Bắc được nâng lên thành Giáo xứ và Cha Giuse Hoàng Mạnh Hiểu được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi Giáo xứ Xuân Bắc, năm 1993. Năm 2002, Giáo xứ Xuân Bắc tách khỏi Giáo hạt Túc Trưng và được sáp nhập vào Giáo hạt Xuân Lộc.

Năm 2005, Cha Antôn Đặng Minh Huấn cùng với giáo dân Xuân Bắc khởi công xây dựng nhà thờ mới và khánh thành năm 2010 dưới thời Cha Giuse Lê Như Sắc.

Với sự hướng dẫn của Cha Giuse Trần Văn Hùng, các sinh hoạt mục vụ của các hội đoàn trong Giáo xứ đã đi vào nề nếp và ổn định.

Năm 2022, giáo xứ hân hoan đón chào cha Tân chánh xứ Phaolô Lê Văn Vĩnh về tiếp tục coi sóc giáo xứ.

Địa dư Đông giáp Xuân Thọ; Tây giáp xã Suối Nho; Nam giáp nông trường và làng Lâm Nghiệp Xuân Lộc; Bắc giáp sông La Ngà.

Diện tích 42 km2

Ngày chầu lượt CN XXXIII TN

Linh mục đương nhiệm Phaolô Lê Văn Vĩnh (2022-)

 

Thống kê

Năm

2004

2008

2010

2011

2012

2013

2020

Giáo dân

9517

11306

8414

8573

8640

9369

8296

Gia đình

1523

2468

1365

1766

1832

1881

1872

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Hoàng Mạnh Hiểu Chánh xứ 1993 - 1998
2 Antôn Đặng Minh Huấn Chánh xứ 1998 - 2008
3 Đaminh Trần Gia Long Phó xứ 2006 - 2008
4 Đaminh Nguyễn Minh Phương Phó xứ 2008 - 2011
5 Giuse Lê Như Sắc Chánh xứ 2008 - 2012
6 Đaminh Nguyễn Khắc Tuyên Phó xứ 08/2011 - 06/2014
7 Giuse Trần Văn Hùng Chánh xứ 2012 - 19/03/2022
8 Phêrô Nguyễn Văn Thanh Phó xứ 2014 - 2016
9 Đaminh Nguyễn Danh Khoa Phó xứ 2014 - 2017
10 Giuse Trần Lê Vương Đại Phó xứ 03/08/2017 - 16/09/2019
11 Giuse Trần Văn Tân Phó xứ 2019 - 19/03/2022
12 Phaolô Lê Văn Vĩnh Chánh xứ 19/03/2022 -
13 Augustinô Lê Thành Trung Phó xứ 19/03/2022 - 10/2023
14 Đaminh Nguyễn Minh Đăng Phó xứ 10/2023 -
15 Giuse Nguyễn Ngọc Thanh Phó xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ