Giáo Xứ Xuân Tôn

Tên giáo xứ Xuân Tôn
Giáo hạt Gia Ray
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 1397
Quan thầy Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
Địa chỉ giáo xứ
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

18:00

06:00

18:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 30.10.2004, Cha Antôn Đặng Minh Huấn dâng thánh lễ đầu tiên tại nhà một người giáo dân của Giáo khu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và từ đây Cha thành lập Giáo điểm Kitô Vua.

Một thời gian sau, một giáo dân dâng ngôi nhà gỗ với diện tích 110 m2 để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện cho cộng đoàn. Tháng 09.2008, Giáo điểm Kitô Vua được nâng lên thành Giáo họ Kitô Vua trực thuộc Giáo xứ Xuân Bắc.

Đến tháng 04.2011, cộng đoàn Giáo họ Kitô Vua dựng một nhà nhà nguyện tiền chế bằng sắt (800m2) để có nơi thờ phượng Thiên Chúa xứng đáng hơn.

Tháng 06.2013, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng Giáo họ Kitô Vualên thành GHBLvà đổi tên thành Xuân Tôn.

Ngày 25.11.2013, Cha Giuse Trần Văn Hùng đặt Mình Thánh Chúa chầu thay cho Giáo phận. Hiện nay, Cha Giuse đang hướng GHBL Xuân Tôn ngày càng vững mạnh trong đức tin và các sinh hoạt mục vụ của Giáo họ đã đi vào nề nếp, ổn định.

Năm 2016, Cha Phêrô Nguyễn Văn Thanh được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi và coi sóc giáo xứ cho đến hiện nay.

Địa dư Đông giáp xứ Xuân Bắc; Tây giáp xứ Suối Nho; Nam giáp xứ Bàu Cối; Bắc giáp khu dân cư Nông trường Thọ Vực.

Diện tích 28 km2

Ngày chầu lượt 25.11

Linh mục đương nhiệm Đaminh Trịnh Đình Vũ (10/2023 - ) 

Thống kê

Năm

2004

2008

2010

2011

2012

2013

2020

2024

Giáo dân

558

577

592

603

618

635

1397

1397

Gia đình

91

85

92

107

114

121

345

Tu sĩ

             

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Antôn Đặng Minh Huấn Đặc trách 2004 - 2008
2 Giuse Lê Như Sắc Đặc trách 2008 - 2012
3 Giuse Trần Văn Hùng Đặc trách 2012 - 2014
4 Phêrô Nguyễn Văn Thanh Đặc trách 2014 - 2016
5 Phêrô Nguyễn Văn Thanh Đặc trách 2014 - 2016
6 Đaminh Trịnh Đình Vũ Chánh xứ 10/2023 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ